Certifikační autority

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Certifikační autorita je subjekt, který vydává digitální certifikáty (elektronicky podepsané veřejné šifrovací klíče), čím usnadňuje využívání PKI (Public Key Infrastructure) tak, že svojí autoritou potvrzuje pravdivost údajů, které jsou ve volně dostupném veřejném klíči uvedeny. Na základě principu přenosu důvěry tak můžeme důvěřovat údajům uvedeným v digitálním certifikátu za předpokladu, že důvěřujeme samotné certifikační autoritě.

Na Internetu působí mnoho komerčních certifikačních autorit, které obvykle mají své veřejné klíče umístěny přímo ve webových prohlížečích a dalších programech, čímž mohou uživateli zjednodušit rozhodování o míře důvěry webových serverů, ke kterým se připojuje. Existují též bezplatné certifikační autority nebo takové, které se řídí zákony daného státu, vnitřními předpisy organizace a podobně.

Zde jsou nahrány ty nejznámější české autority, kterým se obecně věří, ke kterým se chodí nejčastěji žádat o vydání certifikátu.

Pokud potřebujete přidat jiný certifikát, použijte tlačítko – spustí se dialog "Přidání certifikátu k adresáři", s jehož pomocí provedete import certifikátu.

Související

Našli jste odpověď?