Saldo

Saldo je trochu jiný pohled na pohyby na účtech. Účetní výstup saldo se používá, při zjištění saldokontního stavu dokladů. Program seskupí pro daný saldo účet všechny zdroje a úhrady podle čísla zdrojového dokladu, proto zdrojové doklady přenášejí do párovacího symbolu svůj variabilní symbol a úhrady pomocí vazební tabulky přebírají do párovacího symbolu variabilní symbol zdroje.


Definice výběru v saldu

Saldo naleznete v horní navigaci modulu „Účetnictví“ pod nabídkou „Účetní výstupy“. Po kliknutí na „Saldo“ se zobrazí "Průvodce tvorbou salda", kde můžete specifikovat parametry pro zobrazení salda.

Vybrané moduly

Zde můžete pomocí výběru ze seznamu zvolit moduly, kterých se má saldo týkat.

Stav úhrady

Zde můžete pomocí rozbalovacího seznamu vybrat jakého stavu úhrady se má saldo týkat. Máte možnost vybrat mezi uhrazenými, neuhrazenými a všemi.

Pozn.: V případě, že vyberete stav úhrady, je lepší nevybírat zobrazované moduly, protože některé doklady mohou být navázány např. na interní doklad (kurzový rozdíl), tím pádem by se například při vybrání pouze přijatých faktur nezobrazily.

Interní číslo

Variabilní symbol

Párovací symbol

Datum účtování od-do

Požadovaná data účtování můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka kalendáře.

Datum vystavení dokladu od-do

Požadovaná data vystavení můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka kalendáře.

Pozn.: Pokud nechcete hledat pouze nějaký konkrétní doklad, je lepší zadávat buď pouze datum účtování nebo datum vystavení. Dalším doporučením je zadávat v datu pouze den DO. V tomto případě se vám zobrazí všechny uhrazené/neuhrazené doklady ve vybraném modulu nebo ve všech modulech podle vašeho výběru.

Účty

Zde můžete zadat účty, případně jejich rozsah, oddělené čárkou nebo je můžete vybrat ze seznamu.

Protiúčty

Zde můžete zadat protiúčty, případně jejich rozsah, oddělené čárkou nebo je můžete vybrat ze seznamu.

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka "Výběr" je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka "OK" se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Pomocí šipek můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Vybraná střediska

Zde můžete pomocí výběru v seznamu zvolit střediska, kterých se má saldo týkat.

Částka má dáti od-do

Částka dal od-do

Částka má dáti v měně od-do

Částka dal v měně od do

Vybrané zakázky

Zde můžete pomocí výběru v seznamu zvolit zakázky, kterých se má saldo týkat.

Vybrané firmy

Zde můžete pomoci výběru v seznamu obchodních partnerů zvolit, jakých firem se má saldo týkat.

Popis

Při filtraci podle popisu je třeba dbát zvýšené pozornosti při zadávání háčků, čárek a velkých/malých písmen.

OK účtováno

Zde můžete zvolit, zda mají být zobrazované doklady zaúčtovány či nikoliv.

Průvodce ukončíte stisknutím tlačítka "Dokončit".

Seznam polí v saldu

Účet

Párovací symbol

Datum zaúčtování

Název modulu

Zaúčtováno

Interní číslo dokladu

Variabilní symbol

MD v Kč

DAL v Kč

Protiúčet

Datum splatnosti

Datum úhrady

Středisko

Zakázka

Činnost

Název firmy

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy

Pohyby na účtech

Pohyby na účtech – Inventura

  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav

Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.

Našli jste odpověď?