Přeskočit na hlavní obsah
Tisky

Jak tisknout z ABRA Flexi?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Tlačítko pro tisk najdete téměř na všech horních lištách tabulkových přehledů, číselníků a pod. Znamená to, že je tam připravená jedna nebo i více výstupních sestav, které si můžete prohlédnout, vytisknout, uložit ve formátu PDF nebo poslat e-mailem.

Uvnitř dokladu (na horní liště) jsou k dispozici pro tisk následující dvě tlačítka.

Pokud jsou tato dvě tlačítka pohromadě, umožňuje levé tlačítko bezprostřední tisk sestavy na tiskárnu bez dalšího potvrzování. Tento způsob tisku je na přání klientů, kteří chtěli co nejrychlejší tisk bez prohlížení dokladu. Pravé tlačítko slouží pro zobrazení náhledu výchozí tiskové sestavy.

V jednotlivých typech dokladů, na záložce "Tisk", si můžete nastavit tisk, příp. automatický tisk konkrétních dokladů ihned po vystavení, respektive ihned po uložení dokladu daného typu.

Po stisku samostatně umístěného tlačítka pro tisk nad celou agendou, se zobrazí výběr tiskových sestav.

Nabízené sestavy k výběru jsou samozřejmě u každé volby jiné, jejich bližší popis bude popsán u jednotlivých modulů. Případné uživatelsky vytvořené tisky jsou nabízeny přednostně. Základní charakteristika je však shodná.

Jazyk reportu

Program podporuje kromě češtiny další tři jazyky – angličtinu, slovenštinu a němčinu, do kterých umí vytvořené sestavy přeložit. Vyberete si je pomocí jazyku reportu (viz obrázek výše).

Pokud chcete nejdříve sestavu vidět v češtině a pak ji přeložit do některého z uvedených jazyků, ponechte zde češtinu. Překlad sestavy si můžete ještě vybrat stejným způsobem i ve vytvořeném náhledu.

Ve vytvořené cizojazyčné sestavě není přeložen název sestavy (např. Faktura-daňový doklad). Ostatní pevně nastavené údaje jsou přeloženy. Ostatní vámi vložené údaje jsou uvedeny ve vybraném jazyce za předpokladu, že jste si údaj v tomto jazyce uložili. Tuto možnost jste si museli nastavit v úvodním nastavení. Pak při vyplňování pole "Název" po stisku tlačítka "+" můžete vyplnit název v těchto cizích jazycích.

Tisknout

V tomto oddíle si v některých případech můžete vybrat, co vše chcete tisknout. Zase záleží na druhu sestavy. Pokud daná možnost je nepřístupná, není dostupné ani tento přepínač. Variantu, kterou si vyberete, označte

 • Všechny záznamy – tato volba je možná v tabulkovém přehledu při výběru tisku např. jednotlivých dokladů, průvodek, adres na obálky a pod.

 • Aktuální záznam – pokud si označíte v tabulkovém přehledu konkrétní řádek, pak můžete vytisknout pouze tento označený aktuální záznam.

 • Vybrané záznamy – pokud si v tabulkovém přehledu označíte více řádků, nastaví se tisk automaticky na tuto volbu.

 • Záznamy od .. do .. – zde jsou předvyplněny všechny záznamy v tabulkovém přehledu, které si můžete dle potřeby upravit.

Pokud tisknete nabízené přehledové sestavy, můžete si v tabulkovém přehledu zúžit výběr podle svých kritérií pomocí tlačítka pro filtraci. Pak v sestavě budou jen zobrazené položky.

Rozšířená verze tiskové sestavy

V některých případech existují dva typy sestav – jednodušší a podrobnější. Pokud označíte (zaškrtnete) pak se vytiskne rozšířená verze sestavy. Pokud je pole nepřístupné, neexistuje další verze sestavy.

Tisknout vodící čáry

Tato služba se využije zejména u přehledových sestav, kde si můžete vybrat, zda chcete (zaškrtnout) či nechcete (nezaškrtnout) oddělovat jednotlivé položky od sebe čárou.

Tlačítko Náhled

Stiskem tohoto tlačítka Náhled se vytvoří sestava, kterou si můžete prohlédnout.

Na horní liště je řada tlačítek, které umožňují další akce s vytvořenými sestavami:

 • První tlačítko zleva – umožňuje tisk sestavy. Otevře běžně používaný dialog pro tisk s možností výběru tiskárny, volby tištěných stránek a počtu kopií

 • Druhé tlačítko zleva – umožňuje vyexportovat sestavu do souboru ve formátu PDF. Otevře dialog pro nastavení cesty k uložení souboru. O úspěšném ukončení exportu jste informováni malým dialogem.

 • Tlačítko Odeslat – umožňuje odeslat sestavu e-mailem. Otevře dialog pro psaní e-mailu, kde rovnou do přílohy uloží tuto sestavu ve formátu PDF. K dispozici je buďto přes emailového klienta, nebo přes SMTP server.

 • Šipky – toto jsou tlačítka pro listování v sestavě. Můžete listovat dopředu, dozadu, na první stranu nebo na poslední stranu.

 • Okénko s číslem vás informuje, jakou stranu právě prohlížíte.

 • První tří tlačítka umožňují úpravu velikosti prohlížené stránky. Skutečná velikost je daná levým tlačítkem. Prostřední tlačítko zmenší sestavu, aby se vešla celá na obrazovku. Pravé tlačítko upraví sestavu tak, aby se její šířka vešla na obrazovku.

 • Tlačítka s lupou zleva umožní další úpravy velikosti sestavy.

 • Pole s % – pokud ponecháte sestavu v původní velikosti – je zde hodnota 100%. Pokud vám nevyhovuje úprava velikosti sestavy dvěma předcházejícími způsoby (i tyto změny se projevují změnou hodnoty v tomto poli), můžete si ji změnit i zde pomocí tlačítka .

 • Pomocí tohoto tlačítka si můžete vybrat jazyk, do kterého bude sestava přeložena. Více informací se dočtete v úvodu této kapitoly – viz "Jazyk reportu".

Tlačítko Tisk

Umožňuje přímý tisk sestavy bez předchozího náhledu. Otevře běžně používaný dialog pro tisk s možností výběru tiskárny, volby tištěných stránek a počtu kopií.

Tlačítko PDF

Pmožňuje přímý export sestavy do souboru ve formátu PDF bez předchozího náhledu. Otevře dialog pro nastavení cesty k uložení souboru. O úspěšném ukončení exportu jste informováni malým dialogem.

Tlačítko Odeslat

Umožňuje přímé odeslání sestavy e-mailem bez předchozího náhledu. Otevře dialog pro psaní mailu, kde rovnou do přílohy uloží tuto sestavu ve formátu PDF. Druhou možností (pomocí rozbalovacího seznamu) je odeslání přes SMTP. Díky možnosti hromadného výběru dokladů můžete nyní hromadně odesílat doklady e-mailem. Obdobně se odesílají např. i výplatní pásky apod.

 • Pokud odesíláte např. 3 doklady různým příjemcům, otevřou se rovnou tři dialogy pro psaní e-mailu.

 • Pokud odesíláte více dokladů jedné nebo více firmám, zobrazí se dialog, kde máte možnost výběru:

Tlačítkem Dokončit dokončíte možnost odeslání dokladů e-mailem.

Tlačítko Zrušit

Zavře příslušný dialog.

Související

Dostali jste odpověď na svou otázku?