Přeskočit na hlavní obsah
Instalace na Windows

Jak nainstalovat, odinstalovat a aktualizovat ABRA Flexi na Windows

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Instalace

Obstarejte si systém Flexi, který můžete stáhnout z Internetu. Před instalací si ověřte, že váš počítač splňuje systémové požadavky na běh Flexi. Pokud používáte antivir, je nutné provést jeho konfiguraci. Poté 2x klikněte na instalační soubor. Zobrazí se úvodní okno instalačního programu, kde stiskněte tlačítko Další.

Zobrazí se okno Volba typu instalace. Pokud budete provozovat Flexi pouze na jednom PC, nechte vybranou volbu Místní instalace. V případě síťové instalace na více počítačů naleznete postup v kapitole Síťová instalace.

Klikněte na tlačítko Další.

Nyní můžete zvolit umístění, kam se budou ukládat data účtovaných firem. Pokud nechcete zvolit vlastní umístění, doporučujeme nechat výchozí. Klikněte na tlačítko Další.

Nyní zvolte místo, kam se Flexi nainstaluje. Doporučujeme nechat výchozí umístění pro nainstalování Flexi, ale můžete zvolit i jiné. Klikněte na tlačítko Instalovat.

Spustí se instalace, jejíž délka může v závislosti na výkonu počítače trvat až několik minut.

Po úspěšné instalaci se zobrazí závěrečné okno instalačního programu. Instalace je nyní úspěšně dokončena. Po klepnutí na tlačítko Dokončit se instalační program ukončí a spustí se ekonomický systém Flexi.

Odinstalace

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete Flexi odinstalovat, přejděte do nabídky Start a v seznamu programů vyberte složku Flexi. Klikněte na odkaz Flexi (odinstalace). Poté se spustí okno odinstalace. Případně klikněte na Flexi pravým tlačítkem a opět zvolte Odinstalace.

První okno odinstalace vás informuje o programu, který bude z počítače odinstalován. Klikněte na tlačítko Další.

V následujícím kroku zvolte, zda si přejete odstranit i data účtovaných firem. Po zaškrtnutí volby Odstranit účtované firmy a kliknutí na tlačítko Odinstalovat se provede odinstalace programu a odstraní se všechna data účtovaných firem, tj. veškeré účetnictví. Program se vás v případě zvolení této volby ještě jednou zeptá, zda tento krok chcete skutečně učinit.

Pokud si přejete pouze odinstalovat program a data účtovaných firem jen nechat, uvedenou volbu nezaškrtávejte a pouze klikněte na tlačítko Odinstalovat.

O dokončení odinstalace budete informování závěrečným oknem odinstalace. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Aktualizace na novější verzi

Ukončete běžící program Flexi a spusťte instalační program novější verze. Po úvodní obrazovce se zobrazí stránka informující o možnosti provedení aktualizace nainstalované verze Flexi Pokud chcete provést aktualizaci existující instalace, nechte vybranou volbu Aktualizovat Flexi a klikněte na tlačítko Další. V případě, že chcete provést jiný typ instalace, zvolte volbu Jiný typ instalace a klikněte na tlačítko Další. V tomto případě bude probíhat instalace stejným způsobem, jako byste instalovali Flexi poprvé.

Síťová instalace

Síťovou instalaci provádíte v případě, že chcete, aby více účetních mohlo společně účtovat účetnictví firmy (či více firem). V takovém případě poběží v síti databázový server, ke kterému se budou jednotlivé klientské instalace připojovat.

Síťová instalace se od lokální instalace liší volbou v druhém kroku instalace, ve kterém uživatel zvolí výběrové pole Síťová instalace a klikne na tlačítko Další.

V následujícím kroku má uživatel možnost zvolit instalaci serveru či klienta. Server je místo, které spravuje účetní data a v síti se nalézá většinou jen jednou. Ve většině případů je na něj vyhrazen speciální hardware. Účetním se pak instaluje klient, který se pouze nastaví, aby přistupoval k nainstalovanému serveru. V závislosti na části, kterou chcete instalovat, zvolte možnost Instalace klienta či Instalace serveru a klikněte na tlačítko Další.

Zbývající část instalace je totožná s lokální instalací. V případě síťové instalace serveru je po dokončení instalace potřeba zajistit, aby firewall neblokoval přístup k serveru. U standardního firewallu Windows je povolení serveru realizováno instalačním programem, u firewallů třetích stran je zapotřebí provést povolení ručně. Bližší informace naleznete na samostatné stránce.

Dostali jste odpověď na svou otázku?