Účel GDPR pro záznam lze přes XML vytvořit následujícím způsobem:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- záznam, může být z kterékoliv podporované evidence" -->
<id>code:FAKTURA1</id>
<!-- lze normálně uvést další vlastnosti záznamu jako při běžném importu -->
<vytvor-ucel>
<definiceUcelu>code:DEFINICE</definiceUcelu>
<poznam>U&#x17E;ivatelsk&#xE1; pozn&#xE1;mka</poznam>
<!-- nepovinné -->
</vytvor-ucel>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Účel GDPR lze také odvázat a smazat:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- záznam, může být z kterékoliv podporované evidence" -->
<id>code:FAKTURA1</id>
<!-- lze normálně uvést další vlastnosti záznamu jako při běžném importu -->
<zrus-ucel>
<id>1</id>
</zrus-ucel>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Identifikátor účelu se získá dotazem na konkrétní evidenci. Ty, které podporují GDPR, obsahují relaci „ucely“.

Našli jste odpověď?