Výkaz zisku a ztráty můžeme vygenerovat přes Účetnictví - Účetní výstupy - Výkaz zisku a ztráty:

Pokud jsme již někdy generovali VZZ za dané období a zároveň od té doby neproběhly žádné změny v účetnictví, můžeme v následujícím kroku zvolit pouze Zobrazit. Pokud generujeme VZZ za dané období poprvé, klikneme na tlačítko Přepočítat:

Následně se nám zobrazí tabulka, kde je nutné definovat řádky pro některé účty. Pokud jste již VZZ někdy generovali, budete tam mít hodnoty vyplněné. Pokud generujete VZZ poprvé, je potřeba je nadefinovat:

Pokud si nejste charakteristikou řádků VZZ jisti, podívejte se na nějaký vzorový formulář, např. zde:

Výkaz zisků a ztrát - výsledovka ke stažení - ke stažení zdarma (uctovani.net)

Potom, co doplníte všechny řádky, můžete kliknout na tlačítko OK:

V dalším kroku nás Flexi vyzve, abychom vybrali období, definovali zaokrouhlení, případně vybrali středisko:

Pokud zaškrtneme tlačítko Změnit výchozí předchozí období, můžeme definovat období, které se bude objevovat ve sloupci pro minulý rok. Tuto funkci využijeme zejména v případě, kdy generujeme rozvahu např. pouze za část účetního období a chceme hodnoty porovnávat se stejnou částí období minulého:

Po definování těchto výchozích hodnot můžeme kliknout na tlačítko Výpočet.

Pokud jste zvolili zaokrouhlení VZZ, může se stát, že se na nějakém řádku objeví zaokrouhlovací rozdíl. V takovém případě je nutné vybrat řádek, na který se má tento rozdíl připočítat.

Následně se zobrazí tabulka s vypočítanými hodnotami:

Pod ikonou "žluté tiskárny" v horním menu si poté můžete zobrazit formulář výsledovky, který aktuálně potřebujete.

Pokud vám výsledovka nesedí, doporučujeme využít sestavu Řádky sestavy (Rozpad na účty), kde můžete zjistit, jaké konkrétní účty se na daném řádku objevují.

V horním menu se zobrazuje název Výkaz zisku a ztráty - druhové členění od r. 2016, neznamená to ale, že by byla rozvaha počítána za rok 2016, ale to, že formulář rozvahy se od roku 2016 nezměnil (Období, za které je výsledovka počítána, naleznete hned ve druhém řádku).

Našli jste odpověď?