Rozvahu můžeme vygenerovat v menu Účetnictví - Účetní výstupy - Rozvaha:

Pokud už jsme generovali rozvahu někdy v minulosti, stačí zvolit v následujícím dialogovém okně Zobrazit. Pokud ale rozvahu za dané období ještě vypočítanou nemáme, musíme dát Přepočítat:

Následně se nám zobrazí okno s výběrem řádků rozvahy pro konkrétní účty:

Pokud jsme rozvahu v ABRA Flexi ještě nikdy negenerovali, či pokud jsme zavedli nové účty či došlo ke změně tiskového formuláře, je nutné vybrat u některých účtů řádky rozvahy, kam mají hodnoty z těchto účtů spadat. Vždy můžete vybírat jen z variant řádků, na kterých se účet může nacházet - např. účet 311 může být na řádku 48 - A.C.II.1.1, což jsou dlouhodobé pohledávky, nebo 58 - A.C.II.2.1, což jsou pohledávky krátkodobé.

Pokud si nejste jisti, co který řádek znamená, podívejte se do vzorového formuláře např. zde:

Účetní rozvaha v plném rozsahu - ke stažení zdarma (uctovani.net)

Jakmile zde řádky jednou vyplníte, zůstanou vyplněné až do doby, kdy se změní formulář pro rozvahu.

Jakmile máme všechny řádky vyplněné, můžeme kliknout na tlačítko OK:

V dalším kroku nás Flexi vyzve, abychom vybrali období, definovali zaokrouhlení, případně vybrali středisko:

Pokud zaškrtneme tlačítko Změnit výchozí předchozí období, můžeme definovat období, které se bude objevovat ve sloupci pro minulý rok. Tuto funkci využijeme zejména v případě, kdy generujeme rozvahu např. pouze za část účetního období a chceme hodnoty porovnávat se stejnou částí období minulého:

Po definování těchto výchozích hodnot můžeme kliknout na tlačítko Výpočet.

Pokud jste zvolili zaokrouhlení rozvahy, může se stát, že se na nějakém řádku objeví zaokrouhlovací chyba, tedy aktiva nesedí na pasiva. V takovém případě je nutné vybrat řádek, na který se má tento rozdíl připočítat (většinou se vybírá např. řádek, na kterém je velký obrat).

Následně se zobrazí tabulka s vypočítanými hodnotami:

Pod ikonou "žluté tiskárny" v horním menu si poté můžete zobrazit formulář rozvahy, který aktuálně potřebujete.

Pokud vám rozvaha nesedí, doporučujeme využít sestavu Řádky rozvahy (Rozpad na účty), kde můžete zjistit, jaké konkrétní účty se na daném řádku objevují.

V horním menu se zobrazuje název Rozvaha v plném rozsahu od r. 2018, neznamená to ale, že by byla rozvaha počítána za rok 2018, ale to, že formulář rozvahy se od roku 2018 nezměnil (Období, za které je rozvaha počítána naleznete hned ve druhém řádku).

Našli jste odpověď?