Skip to main content
Zriaďovanie stredísk

Ako nastavím stredisko na faktúre vo webovej aplikácii?

Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Kde nájdem stredisko na faktúre?

Pri vytváraní faktúry nájdete pole stredisko v prvej časti formulára, hneď pod poľom so základnými informáciami o spoločnosti.

V prípade, že toto políčko vo formulári nevidíte, musíte strediská povoliť v nastaveniach.

Zapnutie centier

Kliknite na ikonu troch bodiek v hornej lište a v zobrazenej ponuke vyberte položku Nastavenia.

Na prvej strane nastavení sa v časti Všeobecné nastavenia nachádza možnosť Použiť centrá. Keď túto možnosť zapnete, vo formulároch sa začnú zobrazovať strediská.

Zriaďovanie stredísk

Pri nastavovaní centier postupujte rovnako ako pri ich zapínaní. Keď otvoríte nastavenia, stačí vybrať položku Nastavenia stredísk z rýchlych funkcií na pravej strane alebo nájsť strediská pod číselníkmi.

Po otvorení stredísk sa zobrazí ich zoznam. Ak chcete pridať nové stredisko, kliknite na modré tlačidlo Nový v pravom hornom rohu.

Ak chcete upraviť stredisko, kliknite na vybrané stredisko a v novootvorenom okne upravte potrebné informácie.

Did this answer your question?