Skip to main content
Chyba 400 pri odosielaní adresy URL (cURL)

Chybička 400 pri odosielaní adresy URL s filtrovaním curl

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

URL musí byť zakódovaná tak, ako je uvedené tu https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/filters
"Filtre musia byť v adrese URL správne zakódované. Pri ručnom vytváraní filtra ho jednoducho zadajte nekódovane do prehliadača Firefox. Potom, keď ho skopírujete do schránky, Firefox ho prekóduje."

Takže príkaz by mal vyzerať takto, bez medzier (alebo tiež prekódovať s "%20"):
curl -u winstrom:winstrom -k -L -f "https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/(datSplat%3Enow()).xml" -o ds.xml

Did this answer your question?