Skip to main content
Nastavenie banky

Ako nastavím banku na sťahovanie výpisov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nastavenie bankového účtu:

  1. Prejdite na položku Peniaze - Zoznam bankových účtov,

  2. otvorte nový záznam, vyplňte polia Skratka, Názov a vyberte rad dokladov v hlavičke dokladu a vyplňte polia Číslo účtu a Kód banky na karte Banka,

  3. na dolnej karte Informácie o banke vyberte hodnotu v poli Mena banky,

  4. na spodnej karte elektronického bankovníctva vyberte Formát stiahnutých výpisov (podporované formáty nájdete zde:) a zadajte adresár v počítači, z ktorého sa budú výpisy a príkazy načítavať, a výber uložte,

Stiahnutie výpisu:

Stiahnite výpisy v module Peniaze - Banka, kliknite na tlačidlo Služby nad zoznamom záznamov a vyberte položku Čítať výpisy. Systém načíta všetky čakajúce výpisy z priečinka vo vašom počítači.

Did this answer your question?