Skip to main content
Sťahovanie online výpisov

Ako stiahnuť online výpisy z FIO do ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Máte účet vo Fio banke a používate Internetbanking? Výpisy si môžete jednoducho stiahnuť online do systému Flexi bez toho, aby ste ich museli vopred ukladať do počítača. Potrebujete len modul Pokročilá banka, ktorý je súčasťou variantov Business a Premium, a stiahnutý "token" z Internetbankingu - pozri Cenník. Rozšírený bankový modul obsahuje aj Debetný príkaz, import SIPO a import PayPal.

Čo je token?

Token je v podstate elektronický kľúč, ktorý banke umožňuje jednoducho overiť vašu totožnosť a oprávnenie používať váš bankový účet.

Ako ho získať?

Token môžete získať bezplatne po prihlásení sa do svojho Internet bankingu, otvorení Nastavení a výbere odkazu API v ľavom menu.

Token získate kliknutím na tlačidlo Pridať nový token. Vygeneruje sa alfanumerický kľúč, pre ktorý nastavíte oprávnenia (máte na výber, či chcete účet iba sledovať alebo účet sledovať a vytvárať platobné príkazy), názov a platnosť a kliknete na tlačidlo Odoslať.

V internetovom bankovníctve sa potom zobrazí stránka s výzvou na autorizáciu. Kliknete na tlačidlo Autorizovať a tu zadáte autorizačný kľúč, ktorý vám banka poslala na vaše registrované telefónne číslo.

Vtedy sa zobrazí oznámenie, že pokyn bol prijatý na spracovanie. V tomto okamihu už môžete vidieť token a jeho nastavenia na karte API. Skopírujte token a teraz ho môžete nahrať do systému Flexi.

Ako nahrať token do systému ABRA Flexi?

V systéme Flexi môžete nastaviť bankový účet a elektronickú banku v module Peniaze, odkaz Zoznam bankových účtov, pozrite si naše video Nastavenie bankového účtu a elektronickej banky.

Pri nastavovaní bankového účtu kliknite na kartu Online a vložte skopírovaný token. Ten istý token môžete použiť pre výpisy a objednávky, ale pri nastavovaní jeho oprávnení musíte vybrať možnosť "Sledovať účet a zadávať objednávky".

Po uložení otvorte modul Peniaze, odkaz Banka a tu prostredníctvom tlačidla Služby vyberte možnosť Stiahnuť výpisy online. V tomto okamihu sa systém ABRA Flexi pripojí k systému Fio online a stiahne dostupné, ešte nenačítané výpisy.

Zadanie platobného príkazu

Ak zadáte platobný príkaz v systéme Flexi a potvrdíte ho tlačidlom Odoslať, systém vás bude informovať, že import príkazu do banky prebehol úspešne, a zároveň vygeneruje súbor s príkazom v priečinku vo vašom počítači.

Túto objednávku je ešte potrebné podpísať v internetbankingu. Vo Fio online môžete kliknúť na ponuku Reports (Správy) a vybrať ponuku Orders to sign (Objednávky na podpis). Zobrazia sa dostupné príkazy na podpisovanie.

V poli akcie kliknite na ikonu "štvorčekovej ceruzky", ktorá znamená "podpísať". V ďalšom kroku kliknete na tlačidlo Autorizovať a banka vám opäť pošle autorizačný kód na mobilný telefón.

Autorizáciou kódu SMS skutočne odošlete platobný príkaz. Nemusíte sa teda obávať, že by iní používatelia systému Flexi odoslali príkazy, ktoré by nemali byť odoslané.

Did this answer your question?