Skip to main content
Začíname s Money

Modul "Money" obsahuje hotovostné aj bezhotovostné transakcie, t. j. pokladňu a bankové účty.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Modul

"Money" obsahuje hotovostné aj bezhotovostné transakcie, t. j. pokladňu a bankové účty.

Po týchto krokoch môžete začať vytvárať účtenky v oboch zoznamoch.

__________________________________________________________________

Elektronické bankovníctvo - homebanking

Elektronické bankovníctvo ponúka väčšina bankových inštitúcií. Táto služba umožňuje komunikovať s bankou prostredníctvom internetu odkiaľkoľvek na svete.

Po použití elektronického bankovníctva musíte uzavrieť zmluvu s bankou, ktorá vám poskytne softvér na komunikáciu. Po nainštalovaní softvéru do počítača môžete na danom počítači sťahovať výpisy, odosielať platobné príkazy atď.

Aby bolo možné využívať údaje získané z banky a tiež správne pripravovať bankové príkazy v ABRA Flexi, je potrebné správne nastaviť parametre jednotlivých bankových účtov v zozname bankových účtov

. Je potrebné vyplniť nasledujúce údaje:

Tento systém funguje aj vtedy, ak máte jedno číslo účtu, ale banka ho interne rozdelila na viacero mien. Ak máte všetko nastavené podľa pokynov, môžete pre všetky meny nastaviť rovnakú cestu na sťahovanie výpisov aj odosielanie príkazov. Systém sám načíta výpisy do radov dokladov správnej meny.

__________________________________________________________________

Stiahnite si výkazy

  • Najprv si pomocou bankového softvéru uložte výpisy z účtu na disk počítača. Toto umiestnenie musí byť rovnaké ako nastavenie cesty k výpisom na karte "Elektronická banka".

  • Načítanie bankových výpisov do ABRA Flexi - vyberte v lište možnosť "Načítať výpisy" - je skrytá pod tlačidlom.

Ak ABRA Flexi nájde výpis z účtu, ktorý zodpovedá nastaveniam a ešte nebol načítaný, načíta ho do účtovného systému a informuje vás o výsledku:

Informácie obsahujú aj názov súboru, číslo výpisu a číslo účtu. Aby sa zabránilo opätovnému načítaniu výpisu, do uloženého súboru sa za príponu pridá ".nacteno". Ak sa pokúšate načítať výpis v testovacom behu, stačí odstrániť príponu ".nacteno" a výpis môžete znovu načítať do živej verzie.

  • Okamžite po dokončení načítania výkazov sa do tabuľky pridá toľko riadkov, koľko položiek bolo načítaných. S položkami môžete ďalej pracovať bežným spôsobom.

__________________________________________________________________

Platobné príkazy

Platobné príkazy môžete vytvárať v module "Peniaze", ale aj v module "Nákup". Tieto dve možnosti slúžia na jednoduchšie vyhľadávanie. Niekto túto možnosť hľadá pre prijaté faktúry, niekto pre bankové výpisy.

  • Najprv vytvoríte platobný príkaz bežným spôsobom. Keď vyberiete účet, na ktorom máte nastavené elektronické bankovníctvo, forma odoslania príkazu sa automaticky nastaví na možnosť Elektronicky.

  • Ak chcete objednávku odoslať elektronicky, použite tlačidlo na objednávkovom formulári. Po jeho stlačení sa zobrazí potvrdzujúca výzva na uloženie výsledného súboru s údajmi o objednávke. Súbor sa uloží podľa nastavení v zozname bankových účtov na karte " Elektronická banka". Zobrazí sa informácia, že objednávka bola uložená do súboru. V objednávke sa uloží aj názov súboru a dátum jeho vytvorenia. Zároveň sa zmení hodnota v poli stavu objednávky na "Odoslaná" a s položkami v objednávke už nie je možné pracovať. Nemôžete ich meniť, odstraňovať ani pridávať nové.

  • Na odoslanie príkazu alebo vytvoreného súboru do banky musíte použiť bankový softvér, ktorý sa používa na komunikáciu s bankou.

Informácie:

  • Ak v príkaze zistíte nejaké nezrovnalosti (nechcete uhradiť faktúru atď.), pred odoslaním súboru do banky použite tlačidlo na hornej lište. Tým sa objednávka vráti do stavu "Neodoslaná" a vy ju môžete zmeniť, vymazať alebo pridať nové položky. Takto vytvorený súbor sa neodstráni, ale nové odoslanie ho prepíše.

Did this answer your question?