Skip to main content
Zostatky účtov za predchádzajúce roky

Môžem získať účtovný výstup zostatkov účtov za predchádzajúce roky (cez API)

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zostatky účtov za predchádzajúce roky je možné získať pomocou parametra ?ucetniObdobi pre danú URL.

Postupujte podľa dokumentácie:

Okrem toho môžete načítať aj pohyby na účtoch a zostatky obratov z predchádzajúcich období - pozri príklady pre localhost nižšie.

Pohyb účtu:https://localhost:5434/c/testovaci/pohyb-na-uctech/(datVyst < 2019-01-01).xml?detail=full

Bilancia: https://localhost:5434/c/testovaci/obratova-predvaha/(ucetniObdobi = 'code:2018').xml?detail=full

Did this answer your question?