Skip to main content
Rámček HTML pre nástenku - požiadavka GET URL

Volanie adresy API pomocou okna HTML nástenky webového rozhrania

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pomocou poľa HTML vo webovom rozhraní môžete jednoducho zavolať akúkoľvek adresu URL (GET).

Môžete teda vytvoriť "tlačidlo", ktoré stiahne požadované údaje.

Po pridaní kódu HTML sa otvorí nové okno, do ktorého môžete vložiť kód HTML kliknutím na Nastavenia.

Nižšie je uvedených niekoľko príkladov kódu HTML.

<a href="https://localhost:5434/c/ID_FIRMY/vysledovka-po-uctech.pdf">Zhrnutie nákladov a výnosov</a>

<a href="https://localhost:5434/c/ID_FIRMY/vykaz-hospodareni.pdf">prehľad o činnosti</a>

<a href="https://localhost:5434/c/ID_FIRMY/faktura-vydana/(datVyst='2021-01-01').pdf">Faktúry k 1. 1. 2021</a>

Did this answer your question?