Skip to main content
All CollectionsExport a tlač
Tlačové zostavy PDF pre zdravotné poisťovne
Tlačové zostavy PDF pre zdravotné poisťovne

Ako upraviť tlačové zostavy pre zdravotné poisťovne

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Tieto tlačové zostavy je možné otvoriť iba v Adobe Reader.

V prípade operačného systému Linux musíte mať verziu systému, ktorá podporuje Adobe Reader.

Pre pokročilých používateľov IT sa môžu v systéme Linux uplatniť nasledujúce pokyny.

Did this answer your question?