Skip to main content
Problém s vrátením polí

API nevracia všetky polia. Ako ich získam všetky

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Aby ste získali všetky polia z daného záznamu, musíte pridať parameter detail=full.

Predvolená úroveň podrobnosti je detail=summary, ktorá obsahuje len najdôležitejšie polia.

Detail=full je riešenie na zobrazenie všetkých polí. Vo výstupe však zvyčajne nie sú potrebné všetky polia. Váš program takto načíta veľa údajov a len niektoré z nich sa skutočne použijú. Polia, ktoré bude program spracovávať, sú však už vopred známe. Nie je teda dôvod používať detail=full.

Správna otázka by mala znieť, ako získam všetky polia, ktoré potrebujem mať vo výstupe? Odpoveďou je použitie parametra detail=custom:..., ktorý môže obsahovať zoznam polí, ktoré má ABRA Flexi vrátiť.

Pri použití detail=custom môžete navyše opäť zrýchliť odozvu systému ABRA Flexi. Objekty, ktoré nezadáte, sa totiž nebudú načítavať z databázy, čím sa eliminuje množstvo dotazov SQL. Okrem zrýchlenia odpovedí ABRA Flexi sa zníži aj pamäťová náročnosť vášho programu. Takéto rozsiahle odpovede ABRA Flexi nebude potrebné uchovávať v pamäti.

Aby ste zistili, aké polia poskytuje daný záznam, najjednoduchšou a najjasnejšou možnosťou je použiť /vlastnosti (napr. https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/properties).

Tento výstup vám povie, aké hodnoty môžu nadobúdať jednotlivé polia. V prípade väzobných objektov zistíte, na aké záznamy odkazujú, a v neposlednom rade, či sa pole bude brať do úvahy pri importe XML.

Príklad:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml - detail=summary https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml?detail=full - detail=full https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml?detail=custom:id,typDokl,nazFirmy,sumCelkem,zbyvaUhradit - detail=custom, ktorý vráti len požadované polia
Did this answer your question?