Skip to main content
Pomocník - menu

Jednoduchá pomoc pre samotný program vrátane funkcií súvisiacich s vašou aplikáciou a licenciou

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Tento modul je venovaný nielen pomoci pre samotný program, ale obsahuje aj funkcie súvisiace s vašou aplikáciou a licenciou (napr. nahrávanie alebo aktualizácia licencie). Prostredníctvom modulu sa môžete pripojiť na našu webovú stránku a využiť našu podporu alebo poslať svoju spätnú väzbu na ABRA Flexi.
__________________________________________________________________

Často kladené otázky

Nápoveda - často kladené otázky

Kliknutím na túto možnosť budete automaticky presmerovaní na www.flexibee.eu webovú stránku, kde nájdete odpovede na často kladené otázky o používaní systému ABRA Flexi.

Báza znalostí je rozdelená na segmenty podľa tém:

 • Inštalácia a prevádzka

 • Účtovníctvo

 • Sklady

 • Majestek

 • Mzdy

 • Licencovanie a varianty

 • Technická podpora

 • Užívatelia

 • E-shop

F1 Help

Nápoveda - Pomocník F1

Kliknutím na tento formulár alebo stlačením klávesov Alt + F1 sa prepnete na pomocníka ABRA Flexi. Obsahuje popisy formulárov a informácie, ktoré vám pomôžu orientovať sa v systéme a pochopiť funkcie jednotlivých formulárov.

 • Karta "Obsah" umožňuje vyhľadávanie podľa obsahu. Štruktúra je usporiadaná podobne ako moduly. Všeobecné informácie, ktoré sa týkajú všetkých modulov, sú umiestnené na začiatku.

 • Karta "Vyhľadávanie" umožňuje vyhľadávať podľa konkrétnych slov, nie podľa časti slova. Potvrdením zadaného hľadaného výrazu sa z obsahu nápovedy na ľavej strane zobrazia kapitoly, ktoré hľadaný výraz obsahujú. Kliknutím na názov kapitoly sa v pravej časti zobrazí obsah vybranej kapitoly, v ktorej je označený hľadaný výraz.

Keď je termín v nápovede označený farbou a podčiarknutý, ide o odkazy na iné stránky. Kliknutím na tento odkaz sa tam dostanete. Pomocou šípok v ľavom hornom rohu môžete prechádzať už vybrané stránky.

Ak máte na otvorenom zozname tlačidlo s otáznikom, znamená to, že pre daný zoznam je k dispozícii nápoveda. Stlačením tohto tlačidla otvoríte požadovanú nápovedu.
__________________________________________________________________

Podpora používateľov

Formulár vás presmeruje na webovú stránku podpory. Tu nájdete veľmi dôležité informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v systéme ABRA Flexi.

Ako začať s ABRA Flexi: Sprievodca, ktorý vám pomôže pri prvých krokoch v systéme.


Akadémia: Akadémia vás oboznámi so základmi práce v systéme ABRA Flexi formou videí, ktoré vám pravidelne posielame e-mailom.


Dokumentácia a nápoveda: Základná dokumentácia a nápoveda k programu vrátane často kladených otázok.


Prezentácie, školenia, webové semináre: Prehľad oznámených termínov nadchádzajúcich školení a nezáväzných prezentácií. Vrátane informácií o typoch školení a cenách.


Telefonická podpora: Táto forma podpory je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob riešenia vašich problémov. Potvrdením tejto možnosti sa zobrazia telefónne čísla predajcov ABRA Flexi vrátane pracovných hodín, kedy je poskytovaná telefonická podpora. Na týchto stránkach nájdete informácie o tom, aké problémy možno týmto spôsobom riešiť. Po zavolaní na telefónne číslo podpory sa spojíte s kvalifikovanou osobou, ktorá vám pomôže vyriešiť váš problém.

Pred kontaktovaním telefonickej podpory:

 • Kontrolujte, či máte najnovšiu verziu aplikácie (zoznam zmien).

 • Prečítajte si príručku Ako začať s ABRA Flexi, často kladené otázky a pomocníka k aplikácii.

 • Zistite číslo zákazníka, ktorý si zakúpil alebo plánuje zakúpiť program.

Každú otázku/žiadosť vložte ako samostatnú správu. Zjednodušíte a urýchlite spracovanie odpovede.

Vzdialená podpora: Tento spôsob podpory umožňuje našim pracovníkom technickej podpory pripojiť sa priamo k vášmu počítaču. Ak chcete používať vzdialenú podporu, musíte si stiahnuť a nainštalovať program technickej podpory (TeamViewer) podľa svojho operačného systému. Na vzdialené pripojenie k počítaču vás pracovníci technickej podpory požiadajú o deväťmiestne ID (identifikačné číslo) a heslo.

__________________________________________________________________

Zaslať spätnú väzbu na ABRA Flexi

Nápoveda - Pošlite spätnú väzbu na ABRA Flexi

Formulár vás presmeruje na našu webovú stránku zákazníckej podpory, kde nájdete formulár na vyjadrenie vášho názoru na systém ABRA Flexi a požiadavky na zlepšenie. Ak očakávate spätnú väzbu, uveďte v texte svoju e-mailovú adresu.

__________________________________________________________________

Moja ABRA Flexi

Nápoveda - Moja ABRA Flexi

Získajte informácie o systéme ABRA Flexi, ktorý používate - názov spoločnosti, číslo zákazníka, objednaný produkt, platnosť ročnej podpory, platnosť licencie a počet licencií.

 • V hornej časti obrazovky môžete skontrolovať názov svojej spoločnosti, aký produkt ste si objednali, ako dlho máte zaplatenú záruku a koľko máte licencií.

 • Potvrdením možnosti "Licencia" máte možnosť nainštalovať zakúpenú licenciu. Na stránke nájdete odkaz s jednoduchými pokynmi, ako ho stiahnuť a importovať.

 • Použite možnosť "Objednať licenciu", ak potrebujete zakúpiť ABRA Flexi. alebo ak potrebujete pridať licenciu, zakúpiť produkt atď.

__________________________________________________________________

Licenčná aplikácia

Nápoveda - Licencia aplikácie

Otvorí sa okno s informáciami o licencii aplikácie:

Kde naleznete informace:

 • ktorý variant máte nainštalovaný

 • na ktorú spoločnosť je licencia registrovaná

 • do doby platnosti licencie

 • Ak ste si zakúpili licenciu, pole Valid Until je nastavené na "Unlimited" (Neobmedzené)

 • Ak máte napríklad mesačnú skúšobnú licenciu, v poli sa nachádza dátum vypršania platnosti licencie.

 • do kedy je ročná podpora - dátum, do ktorého ste zaplatili ročnú podporu

 • koľko spoločností môžete vyúčtovať a koľko spoločností máte aktuálne vyúčtovaných

 • koľko používateľov možno vytvoriť a koľko ich je v súčasnosti započítaných

 • koľko používateľov môže byť pripojených alebo licencovaných a koľko je ich aktuálne pripojených

V okne môžete aktualizovať licenciu rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcej možnosti "Aktualizovať licenciu". Tlačidlo "Importovať licenciu" poskytuje možnosť importovať licenciu ako v nasledujúcej možnosti "Importovať licenciu".

__________________________________________________________________

Import licencie

Ak používate ABRA Flexi v cloude, nie je potrebné importovať licenciu zo súboru.

Položka Import licencie v ponuke Nápoveda slúži na importovanie licencie aplikácie uloženej ako súbor. Po výbere položky sa zobrazí dialógové okno výberu súboru, v ktorom vyberte licenčný súbor, ktorý sa má načítať. Otvorením vybraného súboru sa do aplikácie načíta a importuje požadovaná licencia. Ak sa licencia nedá importovať (licencia nie je aktuálna, licenčný súbor je poškodený alebo v neznámom formáte), zobrazí sa chybové hlásenie.

__________________________________________________________________

Osadenie disku

Nápoveda - Snímanie disku

Poskytuje informácie o mieste na disku, ktoré zaberá každá účtovaná spoločnosť.

Zobrazuje sa koláčový graf s pozemkami zoradenými od najväčších firiem. Po prejdení kurzorom myši na dielik sa zobrazí názov účtovanej spoločnosti a množstvo obsadeného miesta na disku.

Graf dopĺňa zoznam všetkých spoločností s veľkosťou obsadeného miesta na disku, farebná oblasť zodpovedá farbe časti v grafe. Odpojené firmy majú svoje meno prečiarknuté. Na konci grafu sa zobrazí počet zohľadnených spoločností a celkový obsadený priestor na disku.

Upozornenie: Ak je v inštalácii veľký počet účtovaných spoločností, zobrazenie obsahu karty môže trvať niekoľko minút (kvôli náročnosti určenia obsadeného priestoru).

__________________________________________________________________

O ABRA Flexi

Nápoveda - O systéme ABRA Flexi

Získajte informácie o autoroch systému ABRA Flexi a jeho funkciách.

Záložka Autori: Obsahuje kontaktné informácie na autorov programu - telefón, e-mail a webovú adresu našej webovej stránky.

Karta "Podrobnosti o aplikácii":Zobrazí súhrnnú tabuľku s podrobnými informáciami o používaných verziách a prostredí, v ktorom je váš program spustený.

Pre bežného používateľa sú najdôležitejšie tieto polia:

 • Verzia - je verzia použitej aplikácie.

 • Adresa centrálneho servera - je adresa servera, ku ktorému sa pripájate.

Súvisiace

Did this answer your question?