Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyEET
4. Nastavenie EET na typ dokladu
4. Nastavenie EET na typ dokladu

Kde si môžem prednastaviť odosielanie dokladov do EET

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Aby sme si uľahčili prácu a nemuseli vypĺňať EET na každej faktúre, môžeme si prednastaviť EET na typ dokladu (napr. Predajky - Typy dokladov - Typy vydaných faktúr). Následne vyplníme údaje EET na príslušnom type dokladu na karte Účtovníctvo, potom sa tieto informácie zobrazia na všetkých faktúrach daného typu a automaticky sa odošlú do EET.

Ak nechceme mať informácie prednastavené v type dokladu, môžeme ich vyplniť priamo na faktúre, ktorú chceme odoslať:

Postup nastavenia EET vo Flexi si môžete pozrieť aj vo videu: https://podpora.flexibee.eu/en/articles/4683599-odesilani-dokladu-do-eet

Komunikáciu EET možno samozrejme nastaviť aj prostredníctvom rozhrania API:

Did this answer your question?