Skip to main content
All CollectionsDatabáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)Inštalácia a prevádzka
Chyba: 'pg_restore: [custom archiver] cannot read input file: end of file'
Chyba: 'pg_restore: [custom archiver] cannot read input file: end of file'
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?