Výukové články

Sekcie obsahujúce písomné návody a tutoriály

Ota Rádl avatar Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar +5
123 articles in this collection
Written by Ota Rádl, Lenka Haringerová, Petr Pech and 5 others
Prechod účtovníctva na ABRA Flexi

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (0/16)

Úvod
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod na účtovníctvo ABRA Flexi (1/16)

Založenie novej spoločnosti
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod na ABRA Flexi (2/16)

Účtovné obdobie
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (3/16)

Kontrola a doplnenie účtovej osnovy (pre vedenie P&L), pravidiel účtovania (pre DE)
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (4/16)

Vyplnenie adries firiem a ich bankových účtov
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (5/16)

Vytváranie nových typov dokladov a radov dokladov
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (6/16)

Evidencia neuhradených pohľadávok/záväzkov
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Účtovný prechod na ABRA Flexi (7/16)

Nezaplatené/vrátené zálohy, daňové platobné poukazy - neodpočítané alebo čiastočne odpočítané
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (8/16)

Vytváranie pokladní a bankových účtov organizácie
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (9/16)

Pridanie zostatkov hotovosti a bankových účtov v Money
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (10/16)

Zavedenie cenníka v module Tovar
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (11/16)

Definovanie skladového listu, napĺňanie zásob
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovania na ABRA Flexi (12/16)

Pripočítanie prípadných kurzových rozdielov k zálohám
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (13/16)

Zaznamenávanie zostatkov účtov (len pre podvojné účtovníctvo)
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (14/16)

Dôsledná kontrola zostatkov a súhrnných hodnôt zaúčtovaných dokladov k dátumu prechodu
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (15/16)

Doklad o majetku
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (16/16)

Zavedenie personalistiky a príprava miezd
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago
Importy z programu Excel

Import z programu Excel (1/15) - úvod

Úvod k výučbe o importe do programu Excel
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Import z programu Excel (2/15) - Vydané faktúry

Ďalšia časť návodu na import faktúr vystavených z programu Excel
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Import z programu Excel (3/15) - Položky vydanej faktúry

Druhá časť návodu na import do programu Excel - Položky vydanej faktúry
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Import z programu Excel (4/15) - Cenník

Ďalšia časť návodu o importe do programu Excel - Cenník
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Import z programu Excel (5/15) - Účtový rozvrh

Ďalšia časť návodu o importe programu Excel - Účtová osnova
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Import z programu Excel (6/15) - Prijaté faktúry

Ďalšia časť návodu na import z programu Excel - ako importovať prijaté faktúry
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Import z programu Excel (7/15) - položky prijatej faktúry

Ďalšia časť návodu na import z programu Excel - položky prijatej faktúry
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Import z programu Excel (8/15) - Skladové karty

Ďalšia časť návodu o importe do programu Excel - Skladové karty
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Import programu Excel (9/15) - Aktíva

Deviata časť návodu na import do programu Excel - Aktíva
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Import z programu Excel (10/15) - Výrobné čísla

Desiata časť návodu na import programu Excel - Výrobné čísla
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Import z programu Excel (11/15) - Príjemky/potvrdenia

Jedenásta časť návodu na import do programu Excel - Príjmy/výdavky
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Import z programu Excel (12/15) - položky príjemky/výdajky

Dvanásta časť návodu na import z programu Excel - Položky príjemky/výdajky
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Import z programu Excel (13/15) - Predaj jednotlivých cien

Trinásta časť návodu na import do programu Excel - Predaj jednotlivých cien
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Import z programu Excel (14/15) - Nákup jednotlivých cien

Štrnásta časť návodu na import z programu Excel - Nákup jednotlivých cien
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Import z programu Excel (15/15) - Kusovník

Ďalšia časť návodu na import kusovníkov z programu Excel
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated this week