Výukové články

Sekcie obsahujúce písomné návody a tutoriály

Ota Rádl avatar Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar +5
137 articles in this collection
Written by Ota Rádl, Lenka Haringerová, Petr Pech and 5 others
Prechod účtovníctva na ABRA Flexi

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (0/16)

Úvod
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod na účtovníctvo ABRA Flexi (1/16)

Založenie novej spoločnosti
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod na ABRA Flexi (2/16)

Účtovné obdobie
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (3/16)

Kontrola a doplnenie účtovej osnovy (pre vedenie P&L), pravidiel účtovania (pre DE)
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (4/16)

Vyplnenie adries firiem a ich bankových účtov
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (5/16)

Vytváranie nových typov dokladov a radov dokladov
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (6/16)

Evidencia neuhradených pohľadávok/záväzkov
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Účtovný prechod na ABRA Flexi (7/16)

Nezaplatené/vrátené zálohy, daňové platobné poukazy - neodpočítané alebo čiastočne odpočítané
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (8/16)

Vytváranie pokladní a bankových účtov organizácie
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (9/16)

Pridanie zostatkov hotovosti a bankových účtov v Money
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (10/16)

Zavedenie cenníka v module Tovar
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (11/16)

Definovanie skladového listu, napĺňanie zásob
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovania na ABRA Flexi (12/16)

Pripočítanie prípadných kurzových rozdielov k zálohám
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (13/16)

Zaznamenávanie zostatkov účtov (len pre podvojné účtovníctvo)
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (14/16)

Dôsledná kontrola zostatkov a súhrnných hodnôt zaúčtovaných dokladov k dátumu prechodu
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (15/16)

Doklad o majetku
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (16/16)

Zavedenie personalistiky a príprava miezd
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago
Importy z programu Excel

Import z programu Excel (1/18) - úvod

Úvod k výučbe o importe do programu Excel
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import z programu Excel (2/18) - Vydané faktúry

Ďalšia časť návodu na import faktúr vystavených z programu Excel
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import z programu Excel - Ostatné pohľadávky (17/18)

Ďalšia časť návodu na import z programu Excel - ako importovať iné pohľadávky
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import z programu Excel - Ostatné záväzky (18/18)

Ďalšia časť návodu na import z programu Excel - ako importovať iné záväzky
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import z programu Excel (4/18) - Cenník

Ďalšia časť návodu o importe do programu Excel - Cenník
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Importy v programe Excel (3/18) - položky vydania faktúry

Druhá časť návodu na import do programu Excel - Položky vydanej faktúry
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import z programu Excel (5/18) - Účtová osnova

Ďalšia časť návodu o importe programu Excel - Účtová osnova
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import z programu Excel (6/18) - Prijaté faktúry

Ďalšia časť návodu na import z programu Excel - ako importovať prijaté faktúry
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import z programu Excel (7/18) - položky prijatej faktúry

Ďalšia časť návodu na import z programu Excel - položky prijatej faktúry
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import z programu Excel (8/18) - Skladové karty

Ďalšia časť návodu o importe do programu Excel - Skladové karty
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import programu Excel (9/18) - Aktíva

Deviata časť návodu na import do programu Excel - Aktíva
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import z programu Excel (10/18) - výrobné čísla

Desiata časť návodu na import programu Excel - Výrobné čísla
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import z programu Excel (11/18) - Príjemky/potvrdenia

Jedenásta časť návodu na import do programu Excel - Príjmy/výdavky
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import z programu Excel (12/18) - položky príjemky/výdaja

Dvanásta časť návodu na import z programu Excel - Položky príjemky/výdajky
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import z programu Excel (13/18) - Predaj individuálnych cien

Trinásta časť návodu na import do programu Excel - Predaj jednotlivých cien
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import z programu Excel (14/18) - Nákup jednotlivých cien

Štrnásta časť návodu na import z programu Excel - Nákup jednotlivých cien
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import z programu Excel (15/18) - Kusovník

Ďalšia časť návodu na import kusovníkov z programu Excel
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Import z programu Excel (16/18) - Adresy firiem

Ďalšia časť návodu o importe do programu Excel - Adresy firiem
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Príslušenstvo

Pokročilé automatické párovanie

Pokročilé automatické párovanie - kompletné pokyny na nastavenie
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Vymazanie zásob vrátane položiek

Bezplatný doplnok, ktorý umožňuje odstraňovať inventár vrátane položiek.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Ako pripojiť Roger Platba k ABRA Flexi

Skrátiť splatnosť faktúry na 3 dni. Odosielanie faktúr na financovanie niekoľkými kliknutiami
Daniel Matějka avatar
Written by Daniel Matějka
Updated over a week ago

Faktúry po splatnosti

Bezplatný doplnok, ktorý zobrazuje všetky faktúry po splatnosti
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Tlačidlá na odstránenie používateľa

Nástroj na odstránenie používateľských tlačidiel
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

V akom poradí sú uvedené faktúry

Bezplatný doplnok, ktorý zobrazuje prehľad faktúr v objednávke.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Hromadné odomykanie alebo zamykanie dokumentov

Bezplatný doplnok, ktorý umožňuje hromadne odomykať alebo zamykať dokumenty
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Vzájomný úver s rozdielom

Bezplatný doplnok, ktorý pridá tlačovú zostavu k vašim vzájomným úverom.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Hromadné odpárovanie banky a pokladnice

Bezplatný doplnok, ktorý umožňuje hromadné odpárovanie v banke a pokladni
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Doplnok Tweak Tool

Doplnok na rýchly výber všetkých dostupných doplnkov z blogu Charlie
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago