Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyKlávesové skratky
Klávesové skratky vo Flexi - Linux
Klávesové skratky vo Flexi - Linux

Ako si uľahčiť prácu vo webovom rozhraní Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Linux
Všeobecné

Alt + / - pomocné a rýchle vyhľadávanie

Alt + G - zoznam agendy
Alt + N - nový záznam

Alt + E -. editovať existujúci záznam
Šípka hore - predchádzajúci riadok v tabuľke
Šípka dole - nasledujúci riadok v tabuľke

Upraviť

Esc - zatvorenie okna
Alt + S - uloženie a zatvorenie záznamu

Alt + T - rýchla tlač (pri úprave dokumentu)

Alt + L - rýchla tlač zavrieť
Alt + K - odomknúť účtovníctvo
Alt + U - odomknúť
Alt + šípka vľavo - presun na predchádzajúci záznam
Alt + šípka doprava - presun na ďalší záznam
Alt + šípka dole - rozšírenie ponuky pre výberové polia
Tab- Prechod na ďalšie pole
Shift + Tab - prechod na predchádzajúce pole


------------------Navigácia------------------

Aplikácia pre stolové počítače

Vebové rozhranie Flexi

Windows
MacOS
Linux

Did this answer your question?