Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyKlávesové skratky
Klávesové skratky v aplikácii Flexi - MacOS
Klávesové skratky v aplikácii Flexi - MacOS

Ako si uľahčiť prácu v desktopovej aplikácii

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

MacOS

Enter - potvrdzovacie tlačidlo
Control + Option + podčiarknuté písmeno na tlačidle
- stlačí požadované tlačidlo

  • Túto skratku je možné nastaviť tak, aby sa po stlačení tlačidla Option zobrazilo, ktoré tlačidlá budú reagovať na túto možnosť. Na tomto mieste podčiarkneme písmená na tlačidlách, ktoré možno použiť na ich stlačenie v kombinácii s Control a Option.

  • Ďalším spôsobom zobrazenia klávesovej skratky je prejsť kurzorom myši nad tlačidlo a zobrazí sa popis tlačidla vrátane jeho skratky.

Control + Option + šípka doľava - presun na predchádzajúcu položku
Control + Option + šípka doprava
- presun na ďalšiu položku
Control + ⭡ (Page Up) / Fn + šípka hore
- presun na predchádzajúcu kartu
Control + ⭣ (Page Down) / Fn + šípka nadol - presun na ďalšiu kartu
Shift + šípka nahor - presun na predchádzajúce pole
Shift + šípka nadol - presun na ďalšie pole
Tab- presun na ďalšie pole
Shift + Tab - presun na predchádzajúce pole
Medzerník
- -. zmení začiarkavacie políčko na začiarknuté/odčiarknuté
F1 - otvorí nápovedu programu
F2 - otvorí dialógové okno číselníka nad výberovým zoznamom so zoznamom hodnôt (napr.

F9 - spustí skenovanie prílohy
F10 - otvorí okno na zadanie položky podľa EAN kódu a počtu kusov (vhodné na skenovanie položiek pomocou skenera)

Esc - zatvorí otvorený formulár

Prehľad záznamov (napr. zoznam spoločností v module Adresár)

Šípky nahor a nadol - pohyb v prehľade záznamov

Control + ⭱ (domov) / Fn + šípka doľava - presun na prvý záznam v prehľade
Control + ⭳ (koniec) / Fn + šípka doprava - presun na posledný záznam v prehľade
Skala - zmeniť začiarkavacie políčko na začiarknuté/odčiarknuté
Shift + začiarknutie záznamu myšou- začiarknuť všetky záznamy vo vybranom rozsahu
Odstrániť- vymazať vybraný záznam, alebo viacerých vybraných záznamov pomocou zaškrtávacieho políčka
Control + Option + K- vytvoriť kópiu záznamu
Control + F - spustiť fulltextové vyhľadávanie
Control + Option + I - otvára nastavenia filtrov
Control + Option + P - vyberie tlačovú zostavu
F4 - zobrazí/skryje strom cenníkov (len v module cenníkov)
F5 - otvára prílohu

Vydané/prijaté faktúry

Control + K - podpísať platbu (platí aj pre pokladňu predaja)

Control + H - platba v hotovosti
Control + Z - vytvoriť/zrušiť väzbu ZDD

Pole Dátum

F2 - otvorí kalendár na výber dátumu
F3 - nastaví dnešný dátum (ak je dátum v počítači nastavený správne)
Šípka hore - posunie zobrazený dátum o jeden deň (+1)

Šípka dole - posun zobrazeného dátumu o jeden deň (-1)
⭡ (Page Up) / Fn + šípka hore - posun zobrazeného dátumu o jeden mesiac (+1)

⭣ (Page Down) / Fn + šípka dole - posun zobrazeného dátumu o jeden mesiac (-1)


------------------Navigace------------------

Aplikácia pre stolové počítače

Windows
MacOS
Linux

Vebové rozhranie Flexi

Did this answer your question?