Skip to main content
Zamestnanci

GDPR v príkladoch

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zamestnávateľ je správcom osobných údajov - môže preto zhromažďovať také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie stanoveného účelu povinnosti zamestnávateľa. Tieto povinnosti môžu spočívať vo výpočte mzdy, platení sociálneho a zdravotného poistenia atď.

Na tento účel sú potrebné tieto osobné údaje: Prímeno, Meno, Všetky predchádzajúce priezviská, Číslo občianskeho preukazu, Rodné číslo, Dátum a miesto narodenia.

Zamestnávateľ môže v rámci tejto povinnosti zhromažďovať aj iné osobné údaje, napr. ak zamestnanec poberá daňové úľavy na svoje deti, zamestnávateľ musí spracúvať rodné čísla jeho detí. Podobných prípadov je, samozrejme, veľa.

Výššie uvedené informácie sú len odporúčania. Na získanie konkrétnejších informácií potrebujete poznať podrobné informácie o povahe činnosti vašej spoločnosti.

Podívajme sa na náš príklad vytvorenia účelu potrebného na zber osobných údajov zamestnancov.
V agende Definície účelu už máme štandardne preddefinované definície záznamov v poli Osobnosť.

- V štandardnej definícii účelu nie je možné na niektorých kartách upravovať.

- Platnosť je tu nastavená na 30 rokov (manuálne), tie začínajú plynúť od dátumu ukončenia pracovného pomeru.

- Výskyt údajov je v agende Osobné štatistiky, vybrané polia v našom prípade sú Meno, Adresa, Dátum narodenia, Číslo domu, t.j. (nachádzajú sa na záložke Výskyt údajov).

- V prípade štandardnej definície je možné špecifikovať aj ďalšie nastavenia, ako sú nastavenia prístupu k údajom, postupy vypršania platnosti alebo platnosť definície (na príslušných kartách).

Druhým krokom je prechod do agendy Osobné štatistiky a ručné vytvorenie účelu záznamov (zamestnancov).

Účely je potom možné vyhľadať v záznamoch GDPR -> Purposes. Podobne ako vo väčšine záznamov Flexi, aj tu je možné použiť filtrovanie (podľa firmy, definície účelu atď.).

Did this answer your question?