Skip to main content
Vytvorenie faktúry

GDPR v príkladoch

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto kapitole si ukážeme príklad, ako postupovať pri vystavovaní faktúry našim zákazníkom.

Ak daňové doklady (faktúry) prirodzene obsahujú osobné údaje klientov, sme ako prevádzkovateľ povinní tieto údaje spracúvať.

V prípade faktúr, ak ste platcom DPH, je možné uchovávať faktúry 10 rokov.
V prípade faktúr, ak nie ste platcom DPH, je možné uchovávať faktúry 5 rokov.

Pre obe možnosti už máme prednastavené účelové definície vo Flexi.

Najbližšie sa pozrieme na náš príklad vytvorenia účelu potrebného pre faktúru DPH.

V systéme Flexi už máme preddefinovanú definíciu účelov - pre platcov aj neplatcov DPH.

- Základné údaje (Data Appearance, ...) sú už prednastavené v tejto definícii.

- Platnosť je tu nastavená na "Automaticky od začiatku platnosti záznamu", takže účel sa vytvorí pri každom vystavení faktúry.

- Ako bolo uvedené vyššie, platitelia DPH majú povinnosť uchovávať osobné údaje 10 rokov (už je to prednastavené).

- Právny titul v prípade faktúry je "Splnenie zákonnej povinnosti" (už prednastavené).

- Ďalšie informácie, ako napríklad prístup k údajom, postup vypršania platnosti atď., je samozrejme potrebné pridať ručne.

Účely je potom možné vyhľadať v zázname GDPR -> Purposes. Aj tu, podobne ako vo väčšine záznamov Flexi, je možné použiť filtrovanie (podľa firmy, definície účelu atď.).

Did this answer your question?