Skip to main content
Odosielanie dokumentov cez API

Automatické odosielanie neodoslaných dokumentov

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Flexi podporuje automatické odosielanie všetkých neodoslaných dokumentov, ktoré sú označené na odoslanie. V poli Stav pošty majú hodnotu "Odoslať".

Odosielanie možno vynútiť pomocou nasledujúceho príkazu:

curl -H "Accept: application/xml" -u user:password -X PUT -L https://demo.flexibee.eu:5434/c/firma/faktura-vydana/automaticky-odeslat-neodeslane

Miesto demo musíte v cloude zadať názov svojej inštancie. Ak spúšťate Flexi na vlastnom serveri, potom namiesto demo.flexibee.eu musíte zadať adresu vašeho servera. Namiesto spoločnosti musíte vo Flexi zadať názov systému Vašej spoločnosti. Môžete ho vidieť napríklad v adrese URL pri prihlásení do webového rozhrania.

__________________________________________________________________

Did this answer your question?