Skip to main content
Počiatočné zostatky na účtoch

Počiatočné zostatky na účtoch v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Počiatočné zostatky na účtoch

Účtovníctvo - počiatočné zostatky účtov

Tento formulár použijete, ak ste vo FlexiBee nový, napríklad pri prechode z iného účtovného systému. Pri inicializácii nasledujúceho účtovného obdobia sa hodnoty automaticky vyplnia konečným stavom obratov účtov z predchádzajúceho účtovného obdobia. Hoci je možné prenesené hodnoty opraviť, z dôvodu kontinuity ich neodporúčame opravovať.


Tlačidlom "Nový" otvoríte nový formulár:

Did this answer your question?