Skip to main content
All CollectionsInštalačná príručka
Inštalácia na Linux (RPM)
Inštalácia na Linux (RPM)

Ako nainštalovať Flexi na Linux Fedora, CentOS, RedHat

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Inštalácia

Na webovej stránke stiahnite inštalačný balík s príponou RPM pre vašu distribúciu a kliknite naň. Zobrazí sa okno inštalácie balíka a kliknite na tlačidlo Inštalovať balík.

Potom nasleduje inštalácia, ktorá môže trvať až niekoľko minút v závislosti od rýchlosti vášho počítača.
Potom budete vyzvaní, či chcete balík nainštalovať.

V tomto okamihu sa stiahnu potrebné knižnice.

Odinštalovanie

Otvorte Inštaláciu balíka, ktorú v prostredí Gnome nájdete v ponuke Systém. Najprv budete vyzvaní na zadanie hesla správcu, po jeho zadaní sa zobrazí okno správcu. Vyberte časť Inštalácia a pomocou filtra vyhľadajte balík flexi. Potom stlačte tlačidlo Odstrániť a potom tlačidlo Použiť.

Po kliknutí na tlačidlo Použiť sa zobrazí otázka, či chcete balík odstrániť. Ak áno, kliknite na tlačidlo Použiť.

Inštalácia a odinštalovanie z príkazového riadku

Flexi možno nainštalovať a odinštalovať aj z príkazového riadka. Otvorte okno terminálu a pomocou príkazu v tabuľke nižšie nainštalujte balík.

Operačný systém

Inštalácia

SUSE

gpk-install-local-file Flexi-2020.3.0.7-1.noarch.rpm
sudo /sbin/yast2 --install Flexi-2020.3.0.7-1.noarch.rpm

Fedora + CentOS

sudo yum install --nogpg Flexi-2020.3.0.7-1.noarch.rpm

Príkazom odinštalujete systém Flexi.

Operačný systém

Odinštalovanie

SUSE

sudo /sbin/yast2 --remove Flexi

Fedora + CentOS

sudo yum remove Flexi

Aktualizácia balíka

Odinštalovaný balík automaticky kontroluje, či nie je k dispozícii novšia verzia ako ostatné balíky v distribúcii, a ak je k dispozícii novšia verzia, ponúkne ju na inštaláciu.

Inštalácia siete

Did this answer your question?