Skip to main content
Systémové požiadavky

Požiadavky ABRA Flexi pre operačné systémy Windows, Mac OS X a Linux

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Operačné systémy

Na spustenie ekonomického systému Flexi budete v každom systéme potrebovať nasledujúce položky:

Windows

 • Windows 8.1Windows 10 (pred aktualizáciou na Windows 10 Fall Creators Update aktualizujte Flexi na 2017.2.4.2 alebo novšiu verziu)

 • Windows Server 2012Windows Server 2016,

 • 32-bitová a 64-bitová architektúra,

macOS

 • OS X 10.11 El Capitan na macOS 11.2 Big Sur,

 • Procesor Intel Core Duo a novší vrátane procesorov M1 [Aký mám systém?],

 • oprávnenia administrátora (root) pre inštaláciu.

Linux

 • Vhodná distribúcia Linuxu (balíky DEB alebo RPM):

 • Ubuntu (a jeho deriváty) 16.04, 18.04 a 20.04, Debian 9 až 10, Fedora 30 až 32, RHEL/CentOS 7 až 8.

 • 32-bitová a 64-bitová architektúra.

 • admin oprávnenia pre inštaláciu (root).

 • X-Window System (iba klientská inštalácia).


Java

Aplikácie Flexi sú napísané v programovacom jazyku Java a na spúšťanie aplikácií Java vyžadujú prostredie v operačnom systéme, ktoré sa nazýva Java Runtime Environment (JRE). Môžete ju nájsť aj pod názvom Java Platform, Standard Edition (Java SE) alebo skrátene len Java. V prípade potreby sa inštalácia vykoná pomocou inštalačného balíka.

Prostredie Java 8 (aktualizácia 101 alebo vyššia) je potrebné na spustenie Flexi. Od roku 2019 už nie je možné používať Javu 7, nové verzie je potrebné aktualizovať.


Databáze

Server Flexi používa na ukladanie údajov databázový systém PostgreSQL. Jeho inštalácia je v prípade potreby zabezpečená inštalačným balíkom.

Podporované sú verzie PostgreSQL 8.3 až 10. Kompatibilita s verziou 11 zatiaľ nebola zabezpečená. Ukončíme podporu starších, už nepodporovaných verzií PostgreSQL 8.3 až 9.3.

Aktuálne nainštalované verzie:

Okná

9,3 pre nové inštalácie, inak 8,3

Mac OS X

9.4 (staršie verzie sú automaticky aktualizované inštalačným programom)

Linux

8,3 až 10 (v závislosti od dostupných balíkov)


Hardvér

Miestna inštalácia

Minimálna požadovaná konfigurácia:

 • Osobný počítač s procesorom Intel, AMD alebo kompatibilným procesorom (t. j. Pentium III alebo vyšším) s frekvenciou minimálne 1,2 GHz,

 • 4 GB RAM (2 GB pre Flexi),

 • 1 GB voľného miesta na pevnom disku na inštaláciu,

 • ďalšie požiadavky na miesto na disku sú založené na veľkosti spracovávaných údajov,

 • monitor s rozlíšením aspoň 1400×900 (WSXGA a vyšším).Pri použití monitora s vyššou jemnosťou obrazu (napr. rozlíšenie 4k) bude musieť operačný systém upraviť rozlíšenie aplikácie.

Takisto odporúčame:

 • vysokokapacitné zálohovacie zariadenia (napr. zapisovateľné disky CD, DVD, USB flash disk, externý HDD),

 • zabezpečte neprerušiteľný zdroj napájania (UPS) na ochranu údajov pred neočakávanými výpadkami.

Inštalácia siete - klient

Minimálna požadovaná konfigurácia:

 • požiadavky na konfiguráciu zodpovedajú miestnej inštalácii,

 • odpovedajúce sieťové alebo internetové pripojenie k serveru.

Inštalácia siete - server

Minimálna požadovaná konfigurácia:

 • osobný počítač s 2-jadrovým procesorom Intel, AMD alebo kompatibilným procesorom s frekvenciou minimálne 2 GHz,

 • 4 GB RAM (2 GB pre Flexi),

 • 10 GB voľného miesta na pevnom disku,

 • dodatočné požiadavky na miesto na disku sú založené na veľkosti spracovávaných údajov,

 • veľkokapacitné zálohovacie zariadenia (napr. zapisovateľné disky CD, DVD, externé pevné disky),

 • kvalitné 100Mbit alebo 1Gbit sieťové prvky.

Takisto odporúčame:

 • vyhraďte počítač len na funkciu servera,

 • vyberte si server od renomovaného výrobcu serverov,

 • zabezpečenie neprerušiteľného napájania (UPS) na ochranu údajov pred neočakávanými výpadkami,

 • deaktivujte funkcie vypnutia pevného disku a sieťovej karty, aby ste šetrili energiu,

 • v prípade systému Windows správne nastavte antivírus.

Požiadavky na systém a hardvér na prevádzku servera Flexi sa môžu líšiť v závislosti od vašich potrieb, neodporúčame konkrétneho výrobcu, ak však načrtnete použitie, vieme vám poradiť aspoň minimálnu špecifikáciu. Pokiaľ ide o ABRA Flexi, je možné ju prevádzkovať na Raspberry Pi 4 (od 1 500 Kč) až po server s 2 procesormi Xeon, kde sa cena môže pohybovať okolo 50 000 Kč. Pre individuálnu konzultáciu alebo ďalšie informácie kontaktujte svojho najbližšieho predajcu produktov. Pomôžeme vám špecifikovať konfiguráciu alebo posúdiť jej vhodnosť.

Did this answer your question?