Skip to main content
Úvod

GDPR v príkladoch

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Vítame vás v učebnici GDPR v príkladoch. V tomto návode si prejdeme konkrétne príklady nastavenia GDPR v systéme Flexi v praxi.

V module GDPR si prejdeme celé "koliesko". Od vytvorenia definície účelu, cez vytvorenie samotného účelu až po vytvorenie požiadavky na základe uplatnenia jedného alebo viacerých práv subjektu.

Objavujú sa tieto príklady:

1) Účel spracúvania osobných údajov pre zasielanie newsletterov
2) Účel spracúvania osobných údajov pre záruku na tovar
3) Účel spracúvania osobných údajov vášho zamestnanci
4) Účel spracovania osobných údajov pri vytváraní ponuky
5) Účel spracovania osobných údajov pri vytvorenie-faktúry
6) Žiadosť klienta na základe žiadosti o opatrenie
7) Žiadosť klienta na základe právo na opravu
8) Žiadosť klienta na základe právo na prístup k osobným údajom
9) Žiadosť klienta na základe právo na anonymizáciu

Poznámka: Toto je len odporúčaný postup, nie legislatívne školenie. V zložitejších prípadoch sa poraďte s odborníkom.

Pre príklady odporúčame preštudovať všeobecnú dokumentáciu k modulu GDPR vo Flexi na našej webovej stránke.

Did this answer your question?