Skip to main content
Konfigurácia antivírusu

Ako nastaviť antivírus pre funkčnosť ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Niektoré antivírusové programy (NOD32, ...) spôsobujú problémy pre databázový systém Flexi. Zvyčajne sa prejavujú tak, že Flexi prestane reagovať uprostred práce.

Zmena nastavení sa musí vykonať na miestnej inštalácii alebo sieťovom serveri (t. j. tam, kde sa nachádzajú údaje).

Musíte nastaviť antivírus, aby nekontroloval adresár s údajmi Flexi - zvyčajne C:\winstrom-data.

Technický popis problému v angličtine nájdete na webovej stránke databázového servera.

Did this answer your question?