Skip to main content
Optimalizácia výkonu

Optimalizácie softvéru a hardvéru

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Cieľom pri implementácii ABRA Flexi Server bolo, aby bol čo najvýkonnejší. Existuje však niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výkon.

Prvý začínajúci podnik

Prvá požiadavka, ktorú ABRA Flexi vybaví, trvá dlho (až 20 sekúnd). Je to preto, lebo je to potrebné na spustenie účtovného jadra. Následné požiadavky sú podstatne rýchlejšie. ABRA Flexi však musíte nechať trochu "zahriať", pretože používa technológiu kompilátora Just-In-Time, ktorá optimalizuje kód podľa toho, ako s ním pracujete.

Optimalizácie softvéru

Pri interakcii s ekonomickým systémom je vhodné používať rôzne optimalizácie:

 • Každá žiadosť je autorizovaná. Autorizačné údaje preto pošlite ihneď a nečakajte, kým ABRA Flexi vráti informáciu o potrebe autorizácie a autorizačné údaje pošlete v ďalšej požiadavke.

 • Pri výstupe údajov môžete určiť úroveň podrobnosti. Ak chcete dosiahnuť najvyššiu rýchlosť, použite ?detail=custom:.... Poskytnite len to, čo potrebujete.

 • Ak vypisujete veľké množstvo údajov a nepotrebujete externé identifikátory, vypnite ich pomocou ?no-ext-ids=true.

 • Nevypisujte všetky vzťahy (?relations=all). Vždy uvádzajte len tie, ktoré skutočne potrebujete.

 • Ak napríklad potrebujete vypísať všetky prílohy k položkám cenníka, použite výpis relácie príloh. Takto môžete dosiahnuť vyššiu rýchlosť.

 • Dbajte na to, aby ste v rámci jednej požiadavky viackrát nevyvolali tú istú adresu URL (je to prekvapujúci, ale veľmi častý jav).

 • Ak potrebujete zistiť počet záznamov, použite ?add-row-count=true a nenačítajte všetky záznamy.

 • Zoskupte podobné požiadavky do jednej. Ak potrebujete načítať tri položky cenníka, použite jednu požiadavku a načítajte všetky záznamy naraz.

Optimalizácie hardvéru

Ak začínate mať problémy s výkonom a aplikácia je už maximálne optimalizovaná, odporúčame vykonať nasledujúce kroky:

 • Najskôr sa obráťte na našu technickú podporu, ktorá vám poradí, aké kroky treba vykonať.

 • Databázu a server ABRA Flexi Server udržujte na jednom fyzickom počítači. Sieťová komunikácia s databázou znižuje výkon.

 • Skontrolujte, či má systém dostatok pamäte.

 • Optimalizácia databázy PostgreSQL.

 • Zvýšenie výkonu disku.

 • Pridanie ďalších procesorov.

Did this answer your question?