Skip to main content
Triedenie záznamov

Ako triediť záznamy v rozhraní REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Záznamy je samozrejme možné triediť. Zoznam hodnôt, ktoré možno triediť, závisí od konkrétneho záznamu.

Triedenie sa riadi parametrom poradia URL. Tento parameter možno zadať opakovane.

Príklad: /c/COMPANY_ID/adresar?order=name

Môžete určiť, či sa má triediť zostupne(order=nazev@A) alebo vzostupne(/c/COMPANY_ID/adresar?order=nazev@D).

Kvôli kompatibilite s niektorými implementáciami možno použiť aj parametre sort a dir (preberá hodnoty ASC a DESC).

Did this answer your question?