Skip to main content
Požadované dovozné položky

Povinnosť atribútu v rozhraní REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pri exporte XML zo systému sa exportuje mnoho polí. Mnohé z nich sú však len na čítanie (napr. aktuálna priemerná cena akcií), a preto ich nemožno upravovať. Zároveň nie je potrebné zadávať veľa hodnôt, pretože sú buď predvolené, alebo prevzaté z typu dokumentu.

Pri vytváraní XML postupujte podľa týchto pravidiel:

  • zvyčajne stačí vyplniť údaje, ktoré je potrebné zadať do aplikácie pri ručnom vytváraní záznamu.

  • Niektoré položky je však potrebné zahrnúť, pretože aplikácia ponúkne ich predvolenú hodnotu, ale musíte ich zahrnúť do importu.

  • Položka typu dokumentu( ) je takmer vždy povinná. Tento údaj určuje typ dokladu (napr. faktúra, záloha atď.).

  • Vyžaduje sa len hodnota v tagu (bez atribútov). Atribúty ref a showAs sa ignorujú a do exportu sú zahrnuté len kvôli jednoduchšej vizualizácii používateľom

  • pri prepojení na iný systém je potrebné uviesť identifikátory. Môžu to byť rôzne typy(code:, ext:, ean:, ...)

  • v závislosti od typu dokumentu môže byť potrebné atribút raz uviesť a inokedy nie.

Did this answer your question?