Skip to main content
Dávkové operácie

Aktualizácia viacerých záznamov súčasne

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pri importe možno jedným prvkom aktualizovať viacero záznamov súčasne. Týmto spôsobom sa napríklad ku všetkým položkám cenníka s dodávateľskou firmou pridá štítok VIP:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <cenik filter="supplier = 'code:FIRMA'">
  <stitky>VIP</stitky>
 </cenik>
</winstrom>

Atribút filter určuje záznamy z daného záznamu (tu cenník), na ktorých sa vykoná operácia. Jazyk filtrov je rovnaký ako v rozhraní REST API.

Dávkové spracovanie funguje tak, že namiesto jedného prvku cenik s atribútom filter sú zadané prvky cenik pre všetky záznamy, ktoré vyhovujú danej podmienke. Jediným rozdielom je, že dávkové operácie úplne ignorujú prvky id.

Na zadanie dávkovej operácie možno samozrejme použiť aj formát JSON:

{
  "winstrom": {
    "@version": "1.0",
    "invoice-issued": {
      "@filter": "stitky='code:OVERENO'",
      "@action": "lock"
    }
  }
}

Tento príklad by vyvolal akciu uzamknutia všetkých záznamov v zázname vydanej faktúry, ktoré majú priradený štítok OVERRIDE.

Did this answer your question?