Skip to main content
All CollectionsZnalostná databáza webových aplikácií (WUI)Nastavenia aplikácie
Triedenie a filtrovanie vo webovej aplikácii ABRA Flexi
Triedenie a filtrovanie vo webovej aplikácii ABRA Flexi

Ako zmeniť poradie a filtrovanie stĺpcov v agende vo webovej aplikácii?

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ako prispôsobiť zobrazovanie záznamov vo webovej aplikácii ABRA Flexi? Pozrime sa, ako to urobiť. Možnosti prispôsobenia sú triedenie záznamov, triedenie stĺpcov a filtrovanie záznamov.

Triedenie záznamov

Ak chcete zmeniť poradie záznamov v otvorenom zozname, stačí kliknúť na názov stĺpca, podľa ktorého chcete záznamy zoradiť. Prvým kliknutím sa záznamy zoradia vzostupne a druhým kliknutím sa zoradia zostupne.

Triedenie stĺpcov

Stĺpce môžete triediť aj pomocou funkcie ťahania a púšťania. Stačí uchopiť stĺpec ľavým tlačidlom myši a pretiahnuť ho na požadované miesto.

Filtrovanie záznamov

Záznamy v zozname môžete zobraziť aj podľa zvoleného filtra.

Uložiť filtrovanie

Filtrovanie sme posunuli na vyššiu úroveň. Filtre, ktoré často používate, môžete teraz"uzamknúť". A čo môžete získať ich uzamknutím? Filter sa zapamätá, a preto bude vždy k dispozícii. Jeho hodnoty môžete tiež veľmi rýchlo meniť a je len na vás, aká bude vaša sada pevných filtrov. V novom filtri vyberte ľubovoľnú možnosť "Filter pre" a potom nastavte filter podľa potreby. Na konci začiarknite políčko Zamknúť.

Globálne filtre

Nie je potrebné neustále nastavovať rovnaké filtre a poradie stĺpcov. Vo webovom rozhraní sú k dispozícii rozšírené možnosti filtrovania, takže osobné filtre možno zdieľať s ostatnými používateľmi, a tiež ukladanie stĺpcov a ich triedenie.

Did this answer your question?