Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIPokročilé príkazy
Úhrada faktúr započítaním záväzkov
Úhrada faktúr započítaním záväzkov

Ako zaplatiť faktúru prostredníctvom zápočtu v rozhraní API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

ABRA Flexi umožňuje uhradiť faktúru započítaním záväzkov. Pre danú spoločnosť sa snaží použiť všetky dostupné záväzky, ktorých typ je povolené použiť na automatické započítanie. Faktúru možno týmto spôsobom uhradiť aj len čiastočne.

To sa vykonáva pomocou akcie offset:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <invoice-issued id="100" action="reimburse-zapoctem"/>
</winstrom>

Akciu je možné vyvolať aj dávkovo nad skupinou dokumentov pomocou filtra:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <invoice-issued filter="not statusUhrK begins 'statusUhr.paid' and typeDocl = 'code:INTERNET'" action="reimburse-prepayments"/>
</winstrom>
Did this answer your question?