Skip to main content
All CollectionsVýukové články
Pevný variabilný symbol pre výpisy SP
Pevný variabilný symbol pre výpisy SP

Pokyny na zadávanie pevných VS pre sociálnu správu

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Máte pevný variabilný symbol pre sociálnu správu a nechcete ho stále pridávať ručne? V tomto článku nájdete návod, ako vyplniť VS fixed tak, aby sa automaticky pridával do všetkých výpisov.

Najjednoduchší spôsob je prostredníctvom položky Firma - Nastavenia. Tu kliknite na Moduly - Zamestnanci - Poistenie. Zobrazí sa tabuľka pre sociálne zabezpečenie a cez lupu vedľa riadku Adresa a bankové spojenie sa dostanete k ďalšiemu kroku.

Lupa otvorí Adresár pre sociálnu správu, tu vyberte sociálnu správu, ktorú používate, a kliknite na zmeniť:

Otvorí sa okno úprav tohto partnera, v ktorom prejdite na kartu Bankové spojenie, zvýraznite záznam a vyberte možnosť Zmeniť:

Otvorí sa posledné okno s konkrétnymi údajmi o bankovom spojení, v ktorom nájdete pole pre variabilný symbol a pridáte ho.

Teraz sa bude automaticky zadávať do všetkých správ a platieb.

Did this answer your question?