1. vstupte do menu Účetnictví - Inicializace následujícího účetního období (je možné opakovat),
  2. zaškrtněte příznak Provést převod skladu - tím zajistíte převod aktuálního stavu skladových položek do počátečního stavu nového účetního období,
  3. změnu potvrďte tlačítkem OK.
Našli jste odpověď?