Pokud zaměstnanec ukončil pracovní poměr, např. v průběhu roku, ale vyčerpal více dovolené, než na kolik měl nárok, upravíme poslední mzdu následovně:

  1. V aktualizaci mezd, na záložce Fond pracovní doby, přidáme mzdovou složku Oprava nároku na dovolenou a zadáme počet pracovních dní, které zaměstnanec přečerpal a zaškrtneme pole Uživatelská změna času. Tímto srovnáme nárok na dovolenou při ukončení pracovního poměru na 0 dní.

  2. Na záložce Základní mzda přidáme mzdovou složku Srážka za přečerpanou dovolenou, zadáme s mínusem částku, o kterou jsme zaměstnanci za dovolenou vyplatili více, než na kolik měl nárok a zaškrtneme pole Uživatelská změna částky.

Našli jste odpověď?