Nejprve je potřeba v nastavení firmy určit, jakým typem se má denní, měsíční nebo roční kurz stahovat.

Stěžejní je poté nastavení v číselníku daných měn (Nástroje -> Číselníky -> Měny), kde je potřeba u každé měny určit, jaký způsob stahování kurzů je pro danou měnu platný.

Našli jste odpověď?