Měny

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Číselníky.

Toto je standardní číselník se seznamem měn. Je vyplněn v okamžiku instalace. Hlavní využití má při obchodování se zahraničními partnery. Tento číselník se používá v dokladech v položce "Měna". Při vystavení dokladu se tato položka automaticky vyplňuje měnou, kterou jste si vybrali při zakládání firmy. V případně nutnosti pořídit doklad v cizí měně je možnost tuto měnu změnit.

Seznam můžete spustit v nabídce "Nástroje" pod volbou "Číselníky -> Měny".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

 • Zkratka: Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná. Zkratka měny, která se používá v kurzovním lístku.

 • Symbol: Pokud některá měna využívá určitý symbol, např. symbol € pro Euro. Údaj není povinný.

 • Název: Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků. Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem. Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka

můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka

pole pro název v cizích jazycích zavřete.

 • Kurz. množství: Je to hodnota, která se přebírá z kurzovního lístku. Ve většině případů je uvedeno 1, což znamená že kurz je stanoven k jedné zahraniční měnové jednotce.

 • Způsob stahování kurzu: Toto pole má návaznost na úvodní nastavení firmy, kde si zadáváte způsob aktualizace. Ke každé měně můžete odlišně nastavit způsob stahování kurzu. Pomocí

můžete zvolit jednu z nabízených možností:

 • Nestahovat – kurz dané měny se nebude automaticky stahovat.

 • Denně – kurz dané měny se bude stahovat denně dle úvodního nastavení – z aktuálního dne nebo z předchozího dne.

 • Měsíčně – kurz dané měny se bude stahovat měsíčně dle úvodního nastavení – k 1. kalendářnímu nebo k 1. pracovnímu dni v měsíci.

 • Ročně – kurz dané měny se bude stahovat ročně dle úvodního nastavení – k 1. kalendářnímu nebo k 1. pracovnímu dni v roce.

Podle tohoto nastavení se vždy při spuštění programu FlexiBee kurzy zaktualizují, tj. uloží se u jednotlivých měn do samostatné záložky "Kurzy" a současně i do samostatného číselníku "Kurzy". Pokud budete pořizovat doklad v cizí měně ještě před stažením aktuálních kurzů do číselníku, program si sám sáhne do kurzů devizového trhu a příslušný kurz si vybere.

__________________________________________________________________

Záložka "Kurzy"

Ke každé měně je možné přiřadit aktuální, ale i dříve platný kurz. Tato záložka je úzce provázána se samostatným číselníkem "Kurzy". Pokud tady přidáte kurz, současně se objeví v číselníku "Kurzy" a naopak.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Kurzy – nový záznam

Potvrzením tlačítka otevřete formulář pro přidání nového kurzu.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

 • Datum: Datum, ke kterému stanovíte kurz. Vyplňte ho pomocí tlačítka

nebo ručně. Nabízí se aktuální datum.

 • Kurz: Platný kurz k výše uvedenému dnu. Pokud vedete účetnictví např. v české měně, máte za tímto polem uvedenu hodnotu "Kč"

 • Množství: Je to hodnota, která se přebírá z kurzovního lístku. Ve většině případů je uvedeno 1, což znamená, že kurz je stanoven k jedné zahraniční měnové jednotce. Současně se za pole doplní zkratka vybrané měny, takže hned vidíte, že např. 25,00 Kč = 1 Euro

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

 • Popis: Můžete uvést bližší popis.

 • Poznámka: Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

 • Platí od: Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

 • Platí do: Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?