V této části průvodce můžete zadat kurzy měn a jejich platnost. Tyto informace potřebujete znát tehdy, když vytváříte doklady v cizí měně.

Pokud máte pouze náhodný pohyb v cizí měně, nemusíte mít vyplněn tento číselník, stačí kurz zadat přímo v aplikaci při pořizování položky v cizí měně.

Kurzy můžete zadávat průběžně také v nabídce "Nástroje" pod volbou "Číselníky -> Kurzy"

Bližší informace o seznamu kurzů naleznete na stránce Kurzy.

Tlačítko "Předchozí" vás vrátí do předcházejícího dialogu.

Tlačítko "Další" vás posune do dalšího kroku průvodce nastavením firmy.

Pokud potvrdíte tlačítko "Zrušit", zrušíte celé nastavení firmy a jste na počátku zakládání nové firmy.

Související

Našli jste odpověď?