Po spuštění aplikace pomocí ikony na ploše či z nabídky Start se zobrazí dialog přihlášení.

V něm je dostupných několik prvků:

Připojit k

V rozevíracím seznamu můžete zvolit datový zdroj. Pokud provozujete ABRA Flexi na jednom počítači, je implicitní volbou "Místní počítač" a nemusíte se touto položkou dále zabývat.

Uživatel

Textové pole pro zadání uživatelského jména. Pro první přihlášení použijete uživatelský účet založený při prvním spuštění aplikace.

Heslo

Textové pole pro zadání hesla uživatele. Pro první přihlášení použijete heslo zadané při prvním spuštění aplikace.

Vlaječka jazyka

Rozevírací seznam umožňuje zvolit jazyk uživatelského rozhraní ABRA Flexi.

V dolní části okna se vám po klepnutí na tlačítko zobrazí dialog správy datových zdrojů.

Po zadání uživatelského jména, hesla a klepnutí na tlačítko "Přihlásit" se přihlásíte do aplikace a přejdete do dialogu Výběr firmy. Pokud jste zadali chybně přihlašovací jméno či heslo, aplikace vám namísto vašeho přihlášení zobrazí pouze chybové hlášení; svoje přihlášení můžete následně zopakovat. Klepnutím na tlačítko "Ukončit" ukončíte ABRA Flexi.

Našli jste odpověď?