Číselník mzdových složek

Zaměstnanci – Číselník mzdových složek – nastavení

Hodnoty na tomto formuláři jsou přednastavené a lze je je měnit pouze za určitých okolností, nelze je přidávat. Obsahuje všechny druhy náhrad a příplatků ve výši dané příslušným zákonem. Při úpravě legislativy se automaticky zapracují změny i na tomto formuláři. Pomocí tohoto číselníku dochází k výpočtu mezd. Již vypočtené složky zaměstnance (mzda, odměna, srážka, daň, sleva na daních, zdravotní a sociální pojištění apod.) se nacházejí v menu Zaměstnanci – Mzdové složky – vstup a výběry.

Dále číselník obsahuje složky typu Složku zadá uživatel. Při jejich použití (odměny, srážky apod.) musíte u každého zaměstnance vyplnit příslušnou částku.

Pokud potřebujete dát zaměstnanci osobní ohodnocení, odměnu, která se bude v případě nemoci krátit stejně jako měsíční mzda, použijte mzdovou složku "Osobní hodnocení – příplatek (je počítán poměrně podobně jako měsíční mzda)" nebo " Příplatek za vedení a zastupování (je počítán poměrně podobně jako měsíční mzda)"

Používá se na různých místech modulu "Mzdy" a podle toho, kde se zobrazuje, máte dostupnou pouze tu část číselníku, která odpovídá dané funkčnosti. Tento číselník se používá ve složce "Personalistika":

  • v záložce "Pracovní poměr"

  • v záložce "Stálé mzdové složky"

  • v záložce "Nepřítomnost"

  • v záložce "Srážky"

  • Tento číselník se používá rovněž ve složce "Aktualizace mezd" ve všech záložkách.

  • Všechny mzdové složky všech zaměstnanců si můžete prohlédnout, vyfiltrovat, příp. vytisknout v seznamu "Mzdové složky – vstup a výběry".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Je volena tak, abyste již z této zkratky poznali název mzdové složky.

Název

Pole "Název" může obsahovat až 250 znaků.

Typ složky

Typ složky určuje základní rozdělení mzdových složek podle toho, jak daná složka vzniká.

· Složka je automaticky generována – např. zbývající stav dovolené, zdravotní a sociální pojištění, slevy na daních a pod. Generování této složky vzniká výpočtem podle vložených údajů a platných předpisů.

· Položka vznikla kopií z jiného seznamu – např. náhrada za nemoc, penzijní a životní pojištění

· Složku zadá uživatel – jedná se o většinu mzdových složek, jejich výši můžete ovlivňovat.

Skupina složek

Skupina složek blíže rozděluje mzdové složky podle dalšího využití.

· Fond pracovní doby

· Nepřítomnost

· Nepřítomnost-nemoc

· Nepřítomnost-karanténa

· Nepřítomnost-neplacená

· Základní mzda

· Odměny

· Příplatky

· Ostatní náhrady

· Hrubá mzda

· Sociální pojištění

· Zdravotní pojištění

· Daň

· Daň-sleva

· Náhrady nemoc

· Srážky

· Záloha

· Výplata

· Důchod

· Vynětí

Význam

Údaj tohoto pole se využívá při různých přehledech (např. sociální pojištění). Proto ve většině případů zůstává nevyplněn. Význam je pevně nastaven, nelze ho uživatelsky měnit, doplňovat.

· Odměny

· Podíl na zisku

· Prémie %

· Odpracováno ve svátek

· Odpracováno v neděli

Poznámka

Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

Našli jste odpověď?