Díky službě rozúčtování vedlejších nákladů na sklad lze dodatečně navýšit cenu přijatého zboží.

Možností uvedení vedlejších nákladů je více způsobu, každý z nich si nyní ukážeme.

Zvýšení nákupní ceny za MJ o částku

Tento způsob použijte, pokud znáte přesnou částku, o kterou potřebujete zvýšit nákupní cenu za MJ příslušné položky.

V položce příjemky na záložce "Hlavní" je možno vložit tuto částku do pole "Vedlejší náklady". Změna se promítne i do zaúčtování skladového dokladu.

Zvýšení ceny celé dodávky

Tento způsob použijte, pokud potřebujete zvýšit cenu celé dodávky, tj. všech položek již vytvořené příjemky, např. o doúčtování dopravy apod.

Nad příjemkou i přijatou fakturou se pod tlačítkem Služby nachází volba Rozúčtovat vedlejší náklady na sklad. Tu ke hromadnému rozúčtování použijeme.

Skladové položky celkem

V poli je celková částka za všechny položky skladové příjemky, tj. částka za celý příjmový doklad.

Náklady k rozúčtování

Do pole vložte částku, o kterou potřebujete zvýšit cenu dané skladové zásoby.

Pořizovací cena položek celkem

Hodnota pole se dopočte dle předcházejících položek.

Ve spodní části dialogu zvolte způsob rozúčtování nákladů:

  • Zvolíte-li podle ceny, náklady k rozúčtování se rozpočítají stejným poměrem ke všem cenám za MJ. Např. cena dodávky je 20 000 Kč, vedlejší náklady jsou ve výši 10 000 Kč, je to tedy 50% z nákupní ceny. Proto se každá nákupní cena za MJ navýší také o 50%.

  • Zvolíte-li podle počtu kusů, náklady k rozúčtování se vydělí počtem kusů v dodávce a o zjištěnou cenu se zvýší pořizovací cena za MJ. Např. v dodávce je 20 kusů, vedlejší náklady jsou ve výši 10 000 Kč, cena za MJ u každé položky se zvýší vždy o 500 Kč bez ohledu na stávající výši nákupních cen za MJ.

Oba dva způsoby zaúčtování se promítají do zaúčtování skladového dokladu.

Mohlo by Vás zajímat

Flexi umožňuje i navýšit cenu celkové skladové zásoby bez úpravy předchozích příjemek. Podívejte se na návod, ve kterém popisujeme, jak na to.

Našli jste odpověď?