Tlačítko se v modulu "Zboží" využívá pouze ve volbě příjemky-výdejky. Jeho pomocí můžete ze skladových dokladů vytvořit:

  • fakturu

  • pokladní doklad

  • převodku

Vytvořit fakturu

Tuto volbu použijte, pokud potřebujete ze skladových dokladů automaticky vytvořit přijatou nebo vydanou fakturu. Systém sám rozpozná z typu pohybu (příjem/výdej), zda má vystavit fakturu přijatou nebo vydanou.

Nejdříve jste vyzváni k výběru typu vydané faktury nebo typu přijaté faktury. Po jeho výběru a potvrzení se zobrazí formulář vybrané faktury s vyplněným interním číslem a aktuálním datem vystavení. Do pole "Dat.zdan.pl." se automaticky přenese hodnota z pole "Datum vystavení" ze skladové dokladu. Všechny data na faktuře můžete upravit podle vlastní potřeby.

Pokud máte na skladovém dokladu vyplněnou firmu, přenese se do faktury. Zrovna tak se přenesou i položky skladových dokladů. Vyplněné údaje můžete zkontrolovat a podle potřeby doplnit.

Po uložení faktury dojde k automatickému doplnění hodnoty "Vyfakturován" do skladového dokladu do pole "Stav dokladu".

Pokud potřebujete pořídit jednu fakturu (vydanou nebo přijatou), na kterou bude navázáno víc skladových dokladů (výdejek nebo příjemek), použijte klasickou volbu pro tvorbu faktur v modulu "Prodej" nebo "Nákup". Při přidávání položek pomocí pravé části dvojtlačítka Přidat máte možnost hromadné fakturace výdejek nebo příjemek.

Vytvořit pokladní doklad

Tuto volbu použijte, pokud jste vytvořili skladový doklad (příjemku/výdejku), který potřebujete hotově uhradit. Systém sám rozpozná z typu pohybu (příjem/výdej), zda má vystavit pokladní doklad výdajový nebo příjmový.

Nejdřív jste vyzváni k výběru typu pokladního dokladu. Po jeho výběru a potvrzení se zobrazí formulář vybrané pokladny ze seznamu pokladen s typem pohybu, který odpovídá typu pohybu skladového dokladu, s vyplněným číslem dokladu a aktuálním datem vystavení. Do pole "Dat.zdan.pl." se automaticky přenese hodnota z pole "Datum vystavení" ze skladové dokladu. Všechny data na pokladním dokladu můžete upravit podle vlastní potřeby.

Pokud máte na skladovém dokladu vyplněnou firmu, přenese se do pokladního dokladu. Zrovna tak se přenesou i položky skladových dokladů. Vyplněné údaje můžete zkontrolovat a podle potřeby doplnit.

Po uložení pokladního dokladu dojde k automatickému doplnění hodnoty "Uhrazen pokladnou" do skladového dokladu do pole "Stav dokladu".

Vytvořit převodku

Tuto volbu použijte, pokud se v okamžiku uložení skladové výdejky s upřesněním typu pohybu "Výdej pro převodku" nerozhodnete pro automatické vytvoření převodky, to znamená, že na dotaz, zda chcete vytvořit převodku, odpovíte Ne.

Nejdřív jste vyzváni k výběru skladu. Po jeho výběru a potvrzení se zobrazí formulář vybraného skladu ze seznamu skladů, kam chcete zboží převést, s typem pohybu "Příjem" a s aktuálním datem vystavení, které lze přepsat. Do pole "Upřesnění typu pohybu" se automaticky vyplní "Příjem pro převodku", do pole "Stav dokladu" se vyplní "Převodka". Samozřejmě se opět převedou položky. Po uložení dokladu se tento stav nastaví i na navázanou výdejku. Nákupní ceny obou dokladů budou vždy stejné.

Pokud nemáte zboží zařazené ve skupinách, můžete si udělat jeden předpis zaúčtování pro převodky pro oba skladové doklady – příjem i výdej. Pak se budou oba takto vytvořené doklady podle něj účtovat a nastavený účet se oběma doklady vyrovná.

Pokud máte zboží zařazené ve skupinách, přenese se do výdejky účet ze skupiny, ten se použije i pro příjemku a dojde také vyrovnání tohoto účtu. Převodka zůstatek účtu neovlivní.

Související

Našli jste odpověď?