Průvodce nastavení firmy – vytvořit firmu

Potvrzením tlačítka "Vytvořit firmu" v průvodci založením nové firmy nebo po přihlášení do aplikace v nabídce "Firma" pod volbou "Založení nové firmy" spustíte dialog "Nová firma".

Upozornění!

V závislosti na zvoleném státu firmy a typu organizace se automaticky nastaví příslušná účetní legislativa. Proto tyto dva údaje nelze v pozdější době změnit.

Stát firmy

Pomocí rozbalovacího seznamu vyberete: Česká republika nebo Slovensko.

Typ organizace

Pomocí rozbalovacího seznamu vyberete:

Je možnost volby, která je závislá na státu firmy.

Pro Českou republiku lze volit:

  • podnikatelé - podvojné účetnictví,

  • podnikatelé - daňová evidence,

  • příspěvkové organizace,

  • neziskové organizace.

Pro Slovensko lze volit:

  • podnikatelé - podvojné účetnictví,

  • podnikatelé - jednoduché účetnictví.

Název firmy

Můžete zvolit libovolný s tím, že jej můžete kdykoliv později změnit v dialogu Výběr firmy, kde je dostupné tlačítko "Přejmenovat". Po zadání názvu firmy a klepnutí na tlačítko "OK" se začne zakládat firma.

Při této operaci se vytvoří struktura firmy, podle nastaveného typu organizace se předvyplní základní číselníky a dojde k založení prvního účetního období. Založené účetní období má rozsah aktuálního kalendářního roku podle data nastaveného v počítači. Tato operace se může vyžádat nějaký čas.

Poté automaticky přejdete na další krok průvodce nastavení firmy, kde zadáte všechny základní údaje o založené firmě.

Související

Našli jste odpověď?