Pohyby na účtech

Pohyby na účtech jsou specializovaný pohled na účetní deník, kde je jeden záznam deníku rozložen na dva záznamy v pohybu na účtu.
Jede záznam obsahuje účet MD a částku na straně MD a druhý obsahuje účet DAL a částku na straně DAL.


Definice výběru pohybů na účtech

Účetní výstup „Pohyby na účtech“ naleznete v horní navigaci modulu „Účetnictví“, kde ze seznamu účetních výstupů zvolíte položku „Pohyby na účtech“. Po kliknutí na položku se spustí „Průvodce tvorbou pohybů na účtech“, kde můžete definovat parametry pro zobrazení položek. Zobrazí se pouze údaje, které vyhovují daným požadavkům, není ovšem povinné specifikace zadávat.

Zadejte časový rozsah analýzy

Pomocí zaškrtávacího pole zvolíte, zda chcete zobrazit „Pohyby na účtech se zůstatky“ nebo „Pohyby na účtech s většími možnostmi filtrace“. Pokud zvolíte druhou možnost, uvolní se vám pole „Datum vystavení dokladu od-do“, „Datum zdanitelného plnění od-do“ a „OK účtováno“ pro editaci.

Datum účtování od-do

Požadovaná data účtování můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka kalendáře.

Datum vystavení dokladu od-do

Požadovaná data vystavení můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka kalendáře.

Datum zdanitelného plnění od-do

Požadovaná data zdanitelného plnění můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka kalendáře.

OK účtováno

V tomto poli vybere, zda chcete zobrazit položky, které již byly zaúčtovány či nikoli. Samozřejmě můžete nechat pole prázdné a zobrazit všechny položky.

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka "Další".

Účty

Zde můžete zadat účty, případně jejich rozsah, oddělené čárkou nebo je můžete vybrat ze seznamu.

Protiúčty

Zde můžete zadat protiúčty, případně jejich rozsah, oddělené čárkou nebo je můžete vybrat ze seznamu.

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka "Výběr" je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka "OK" se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Pomocí šipek můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Průvodce ukončíte stisknutím tlačítka "Dokončit".

Seznam polí v pohybech na účtech

Výstup "Pohyby na účtech" obsahuje následující pole rozdělené do 2 skupin. První skupinou jsou "Základní výstupy" a druhou "Rozšířené výstupy". Toto členění je pomůckou pro řízení tisku.

Základní výstup

Modul

Stav zaúčtování

Interní číslo dokladu

Variabilní symbol

Částka MD (Kč)

Částka DAL (Kč)

Účet

Protiúčet

Datum zaúčtování

Uplatnit zdanitelné plnění

Středisko

zakázka

Název

Popis

Rozšířený výstup

Párovací symbol

Stát DPH (%)

Řádky DPH

Částka MD v měně

Částka Dal v měně

Kód měny

Kurz

Datum splatnosti

Datum úhrady

Vystaveno

Uživatelský stav

Odpočet zálohy

Firma

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy

Pohyby na účtech

Pohyby na účtech – Inventura

  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav

Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.

Našli jste odpověď?