Import ceníku do fiskální pokladny ELCOM

Pro použití fiskální pokladny ELCOM v režimu, kdy se prodej uskutečňuje přímo na pokladně (tzv. Offline režim), je kromě řádného nastavení pokladny nezbytné mít v pokladně načtený aktuální ceník zboží a služeb. Pomocí nástroje Flexi2XML vyexportujete data z Flexi a následně je naimportujete do fiskální pokladny.

Nástroj Flexi2XML

Flexi2XML je konverzním nástrojem pro převod dat a též slouží pro dávkové exportování dat z Flexi či opačně pro dávkové importování dat, ať již běží Flexi lokálně či vzdáleně.

Jeho aktuální verzi pro Windows získáte na webu Flexi. V případě Linuxu a Mac OS X je Flexi2XML součástí instalace Flexi, na odkázané stránce jsou uvedeny složky, kde nástroj naleznete.

Konfigurační soubor

Vytvořte si konfigurační soubor pojmenovaný config-sales.xml s následujícím obsahem:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <config>  <username>username</username>  <password>password</password>  <company>company_name</company>  <host>aaa.flexibee.eu</host>  <port>5434</port>  <directory>c:\pokladna</directory>  <renameSuffix>-loaded</renameSuffix>  <action method="GET" id="cenik">   <url>/cenik/(kodPlu is not empty).csv?detail=full&includes=/winstrom/skupZboz&format=elcom-50&limit=9999&no-ext-ids=true</url>   <contentType>text/xml</contentType>   <failMessage>Selhalo nahrání ceníku do pokladny.</failMessage>  </action>  <action method="PUT">  <url>/pokladni-pohyb.xml</url>  <contentType>text/xml</contentType>  <mask>sales.xml</mask>  <failMessage>Selhalo nahrání prodejů do ABRA Flexi.</failMessage>  </action> </config>

Soubor bude nezbytné upravit a nastavit některé parametry, jejichž význam uvádíme:

<username>

Jméno uživatele, pod kterým export proběhne.

<password>

Heslo uvedeného uživatele.

<company>

Jednoznačný identifikátor účtované firmy, součást URL webového rozhraní.

https://localhost:5434/c/mojefirma/cenik

<host>

Adresa Flexi serveru. Může být uvedena plným názvem hostitele i jako IP adresa.

<port>

Port Flexi serveru, obvykle 5434.

<directory>

Adresář, ve kterém budou hledány soubory (dle masky <mask/>).

<renamePrefix>

Prefix neboli předpona, která bude doplněna na začátek názvu úspěšně nahraných souborů.

<renameSuffix>

Suffix neboli přípona, která bude doplněna na konec názvu úspěšně nahraných souborů.

Speciálním případem je parametr format v URL akce získávající ceník. Jeho hodnota určuje formát exportovaných dat, který je možné použít pro import do konkrétní fiskální pokladny. Nastavení parametru format je nezbytné pro řádnou funkčnost importu. Příklady hodnot pro vybrané pokladny:

 • ELCOM Euro-200TE: elcom

 • ELCOM Euro-50 TE Mini: elcom-50

 • ELCOM Euro-150 TE Flexy: elcom-50

Dávkový soubor

Pro export dat ceníku z Flexi a pro nahrávání exportovaných dat do fiskální pokladny budete potřebovat vytvořit soubor nahraj-cenik.bat s následujícím obsahem:

@echo off cd "C:\kasa" set PORT=COM4 set CODE=29 set EXPORT=cenik.csv flexi2xml-cli.exe --load config-sales.xml --id cenik -o cenik.csv flexi2xml-cli.exe --cash-port %PORT% --cash-number 1 --cash %CODE% --store-plu %EXPORT% --cash-sk

V souboru si upravíte:

 • určení složky s programem Flexi2xml-cli.exe,

 • označení portu, na kterém je fiskální pokladna dostupná,

 • číselný kód vaší fiskální pokladny (viz dokumentace pokladny nebo níže uvedená tabulka),

 • jméno souboru s exportovaným ceníkem.

Číselné kódy pokladen ELCOM

Pokladna

Číselný kód

Elcom-500FP

28

Euro-1000 M

2

Euro-1000 T

3

Euro-100T

24

Euro-150TE Flexy

33

Euro-150TE Flexy Plus

37

Euro-2000 M Alpha/2400

0

Euro-2000 M Alpha/10000

4

Euro-2000 T Alpha/2400

1

Euro-2000 T Alpha/10000

5

Euro-2000 TE Alpha/2400

6

Euro-2000 TE Alpha/6000

7

Euro-2000 TE Alpha/2400 v4 CZ fisc.

15

Euro-2000 TE Alpha/6000 v4 CZ fisc.

16

Euro-200T

25

Euro-200TE (dle RAM)

26

Euro-200TE (dle RAM)

27

Euro-2100TE

17

Euro-2100TE (verzia 2.xx)

29

Euro-2100TX (dle RAM)

18

Euro-2100TX (dle RAM)

19

Euro-2100TX (verzia 2.xx)

30

Euro-2500 T

9

Euro-2500 T/18000

12

Euro-2500TX

22

Euro-50 Cash

34

Euro-500 T Handy/10000

11

Euro-500 T Handy/2100

10

Euro-500 TE/2400

20

Euro-500 TE/6000

21

Euro-500 TX Handy/10000

14

Euro-500 TX Handy/2100

13

Euro-50T Mini

31

Euro-50TE Medi

35

Euro-50TE Mini

32

Euro-50TE Smart

36

POS3000 ver.1

23

Spuštění dávkového souboru

Před spuštěním souboru nahraj-cenik.bat zkontrolujte, že je fiskální pokladna zapnutá a připojená k počítači na uvedeném portu. Stejně by měl být spuštěný Flexi server na adrese uvedené v konfiguračním souboru:

Po spuštění dávkového souboru by mělo dojít:

 • k exportu dat ceníku z Flexi do souboru cenik.csv

 • k importu dat v souboru cenik.csv do fiskální pokladny

Našli jste odpověď?