Prodej-nabídka

Modul slouží k evidenci všech potřebných údajů pro realizaci prodeje zboží, materiálu a služeb tak, jak je to popsáno v postranní navigaci u modulu "Prodej".
V této nabídce je dostupná volba:

Vydané faktury

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Prodej-postranní navigace" v odstavci "Vydané faktury".

Přehledy položek dokladů

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Prodej-pracovní plocha-hlavní" v odstavci "Přehledy položek dokladů".

Přijaté poptávky

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Prodej-pracovní plocha-hlavní" v odstavci "Přijaté poptávky".

Vydané nabídky

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Prodej-pracovní plocha-hlavní" v odstavci "Vydané nabídky".

Přijaté objednávky

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Prodej-postranní navigace" v odstavci "Přijaté objednávky".

Zakázky

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Prodej-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Zakázky".

Typy dokladů

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Prodej-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Typy dokladů".

Předpisy zaúčtování

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Prodej-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Předpisy zaúčtování".

Dokladové řady

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Prodej-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Dokladové řady".

Našli jste odpověď?